نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

بررسی نقش واسطه‌ای تعارض کار- خانواده در رابطه بین ویژگی شخصیتی کنش‌ور و رضایت زناشویی

هاجر براتی؛ آرزو باقری کیان

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 15-28

https://doi.org/10.29252/ijfp.6.2.15

چکیده
  رضایت زناشویی نقش مهمی در تداوم زندگی زوج‌ها دارد و مشخص شده است که این سازه با ویژگی‌های شغلی و شخصیتی زوج‌ها رابطه دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌ای تعارض کار- خانواده در رابطه بین ویژگی شخصیتی کنش‌ور و رضایت زناشویی بود. نمونه پژوهش142 نفر از زنان و مردان متأهل شاغل در یک سازمان در اصفهان بودند و به سنجه‌های پژوهش شامل مقیاس ...  بیشتر

بررسی ویژگی های روانسنجی دو فرم بلند و کوتاه مقیاس تعارض کار-خانواده

سید اسماعیل هاشمی؛ سید محمد جواد موسوی نیا؛ آتوسا قاسمی نژاددهکردی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 16-33

https://doi.org/10.22034/ijfp.2021.247378

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی­های روانسنجی مقیاس 18 ماده­ای تعارض کار-خانواده ساخته­ی (Carlson et al., 2000) به عنوان یک مقیاس چندبعدی تعارض کار-خانواده و مقیاس 6 ماده‌ای تعارض کار-خانواده ساخته (Matthews et al., 2010) ، به عنوان مقیاسی کوتاه با تعداد ماده­های کم انجام شد. بدین منظور 350 نفر از کارکنان شرکت حفاری شمال شعبه اهواز در پژوهش شرکت کردند ...  بیشتر

بررسی روابط علی کنترل روانشناختی والدین و ذهن آگاهی با رفتارهای پرخطر نوجوانان: نقش میانجی خود تنظیمی هیجانی

مهرنوش حیدری؛ نعیمه محب؛ شهرام واحدی؛ مرضیه علیوندی وفا

دوره 9، شماره 1 ، تیر 1401، ، صفحه 16-29

https://doi.org/10.22034/ijfp.2022.540136.1043

چکیده
  نوجوانی به واسطه برخی تغییرات زیستی، روانی و اجتماعی با گرایش به انواع رفتارهای پرخطرهمراه بوده است؛ هدف از پژوهش بررسی روابط علی کنترل روانشناختی والدین و ذهن آگاهی با رفتارهای پرخطر نوجوانان با نقش میانجی خود تنظیمی هیجانی بود. جامعه‌ی آماری شامل دانش آموزان دوره اول متوسطه‌ی شهر زنجان می‌باشند که تعداد آن‌ها 46000 هزار نفر بود ...  بیشتر

اثربخشی برنامه روان‌شناختی خانواده‌محور مبتنی بر الگوی اسلامی ‌ایرانی بر رضایت زناشویی

فریبا روایی؛ غلامعلی افروز؛ سیمین حسینیان؛ محمد خدایاری‌فرد؛ ولی‌الله فرزاد

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1395، ، صفحه 17-30

چکیده
  چکیده: اندیشه تشکیل خانواده، نیل به آرامش روان و امنیت درون و تجربه خوشبختی حقیقی است و رضایت زناشویی یک گام مهم در نیل به این آرامش است. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی برنامه آموزشی خانواده‌محور بر پایه الگوی اسلامی ایرانی بر رضایت زناشویی بود. طرح پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. تعداد ...  بیشتر

اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر سبک‌های فرزندپروری مادران

محمود اقبالی؛ سید ولی اله موسوی؛ فهیمه حکیما

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 17-26

چکیده
  چکیده: روابط صحیح و متعادل بین والدین و فرزندان یکی از عوامل موثر در بهزیستی و بهداشت روانی آنان است. در این میان تحلیل رفتار متقابل به‌عنوان یک نظریه ارتباطی آسان و کامل درباره شخصیت قلمداد شده است که به نظر می‌رسد قادر است به والدین در تعیین طرز مواجهه با کودکان کمک کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر ...  بیشتر

طراحی و آزمون مدلی برای اضطراب کودکان بر اساس متغیرهای والد و کودک

حمید پورشریفی؛ جلیل باباپور؛ مجید محمود علیلو؛ زینب خانجانی؛ شیرین زینالی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 17-28

چکیده
  چکیده: اضطراب دوران کودکی به‌عنوان یکی از عوامل موثر در رشد و عمکلرد، از عوامل متعدد محیطی و ارتباطی تاثیر می‌پذیرد. ازجمله این عوامل می‌توان به ویژگی‌های شخصیتی، حساسیت اضطراب، سوگیری شناختی کودک، باورهای اضطرابی والدین و رابطه والد-کودک اشاره نمود. بنابراین هدف اصلی این پژوهش مدل‌سازی ساختاری اضطراب کودکان براساس متغیرهای ...  بیشتر

پیش‌بینی طلاق عاطفی بر اساس نیازهای بنیادین روانشناختی، انتظارات زناشویی و عملکرد خانواده

ذبیح‌اله خان محمدی؛ سعیده بزازیان؛ مجتبی امیری مجد؛ محمد قمری

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 17-30

https://doi.org/10.22034/ijfp.2018.245536

چکیده
  طلاق عاطفی به‌عنوان یکی از متغیرهای مؤثر در روابط فرازناشویی و طلاق قانونی تحت تأثیر عوامل مختلفی ازجمله نیازهای بنیادین روانشناختی، انتظارات زناشویی و عملکرد خانواده قرار دارد. پژوهش حاضر با هدف ارایه مدلی برای پیش‌بینی طلاق عاطفی بر اساس نیازهای بنیادین روانشناختی، انتظارات زناشویی و عملکرد خانواده انجام شد. بدین منظور از بین ...  بیشتر

اثربخشی هیپنوتیزم درمانی شناختی بر تصویر بدنی و رضایت زناشویی زنان

کبری جانبازفریدونی؛ سعیده بزازیان؛ مهدی پور اصغر؛ جعفر پویامنش

دوره 7، شماره 2 ، دی 1399، ، صفحه 17-32

https://doi.org/10.22034/ijfp.2021.245576

چکیده
  تصویر ذهنی از بدن و رضایت زناشویی یکی از مهم ترین مسائل روانشناختی زنان است. نگرش منفی یا مثبت زنان نسبت به تصویر ذهنی از بدن خود بر روابط زناشویی آنان تاثیر دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی هیپنوتیزم درمانی شناختی بر تصویر بدنی و رضایت زناشویی زنان بود. روش: طرح پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون ـ پس آزمون- پیگیری با گروه کنترل ...  بیشتر

مدل‌یابی علی طلاق هیجانی در زوجین براساس پرخاشگری عاطفی و مقابله زوجین: نقش میانجی راهبردهای تنظیم هیجان

ساناز عینی؛ اسرا فتاحی؛ فاطمه شهنازدوست؛ مهین ویسمرادی

دوره 10، شماره 1 ، مرداد 1402، ، صفحه 18-33

https://doi.org/10.22034/ijfp.2024.561022.1153

چکیده
  طلاق هیجانی شکلی از طلاق است که در آن زوجین به زندگی مشترک خود ادامه می‌دهند؛ اما نسبت به یکدیگر سرد هستند، احساس انزوا می‌کنند و زندگی جداگانه‌ای را بدون گرفتن طلاق رسمی انجام می‌دهند. هدف پژوهش حاضر مدل­یابی علی طلاق هیجانی بر اساس پرخاشگری عاطفی و مقابله زوجین با نقش میانجی راهبردهای تنظیم هیجان در میان زوجین استان گیلان بود.  ...  بیشتر

نقش بازدارنده باورهای مذهبی و پیوند با خانواده در گرایش به مصرف سیگار، مواد مخدر و مشروبات الکلی

سعیده بزازیان؛ یدالله رجائی؛ لیلا افسری

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 19-28

چکیده
  گرایش به مواد مخدر یکی از معضلات جامعه امروزی به خصوص در نسل جوان است. عوامل خطر ساز و بازدارنده فردی، خانوادگی و اجتماعی درگرایش به مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی موثرند. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش بازدارنده باورهای مذهبی و پیوند با خانواده در گرایش دانشجویان به مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی بود. در راستای این هدف کلی، نمونه ای متشکل ...  بیشتر

اثربخشی واقعیت‌درمانی گروهی بر راهبردهای مقابله‌ای

لیلا رمزی؛ زهره سپهری شاملو؛ احمد علی‌پور؛ حسین زارع

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1393، ، صفحه 19-30

چکیده
  یکی از عوامل مهم در ارتباط، نحوه مقابله با موقعیت­های استرس­زا و مشکلات است. استفاده از پاسخ­های مقابله­ای موثر، به افراد در غلبه بر مشکلات جسمانی و روانی، روابط بین فردی، اجتماعی و تعارضات فردی کمک می­کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی واقعیت­درمانی به شیوه گروهی بر بهبود راهبردهای مقابله­ای انجام شد. شرکت­کنندگان ...  بیشتر

تدوین یک برنامه آموزش مادران مبتنی بر تکنیک‌های آدلر-گلاسر و بررسی اثربخشی آن بر بهبود روابط مادر- فرزند در کودکان با اختلال نافرمانی مقابله‌ای

سید محمد سید محمودیان؛ حمید علیزاده؛ شهلا پزشک؛ احمد برجعلی؛ نورعلی فرخی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 19-28

چکیده
  : اختلال نافرمانی مقابله‌ای نوعی اختلال رفتاری است که در پدیدآیی آن به نقش مهم روابط والد- فرزند تاکید می‌شود. ارتباط نامناسب بین مادر- فرزند می‌تواند این اختلال را ایجاد، حفظ و تشدید نماید. هدف  پژوهش حاضر تدوین برنامه آموزش مادران مبتنی بر تکنیک‌های آدلر-گلاسر و بررسی اثربخشی این برنامه بر بهبود روابط مادر- فرزند در کودکان با ...  بیشتر

پیش‌بینی اضلاع مدل سه‌گانه خانواده با استفاده از طرحواره‌های ناسازگار اولیه همسران

معصومه یوسفی؛ مونا چراغی؛ لیلی پناغی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 19-38

https://doi.org/10.52547/ijfp.7.1.19

چکیده
  خانواده در جوامع مختلف از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. مدل سه­گانه خانواده، یک مدل جامع خانواده متناسب با فرهنگ ایران است که از طریق مولفه­های مابودن، مرزهای منعطف و پیوستن به ایجاد انسجام در خانواده کمک می­کند. این پژوهش با هدف پیش­بینی اضلاع مدل سه­گانه خانواده  براساس طرحواره­های ناسازگار اولیه همسران انجام شد. پژوهش ...  بیشتر

واکاوی علل و زمینه های وقوع خیانت زناشویی در زنان و مردان متاهل در ایران: یک مطالعه فراترکیب کیفی

حسن زارعی محمودابادی

دوره 8، شماره 2 ، بهمن 1400، ، صفحه 26-38

https://doi.org/10.52547/ijfp.2022.546355.1069

چکیده
  چکیده: روابط فرا زناشویی، برقراری هرگونه رابطه‌ با نفر سوم، بدون اطلاع همسر است. خیانت زناشویی، مسئله‌ای چند وجهی است که عوامل مختلفی در بروز آن نقش دارد. این پژوهش با هدف ترکیب نتایج پژوهش های کیفی انجام شده در زمینه خیانت و روابط فرازناشویی در زنان و مردان، به شیوه فراترکیب انجام شد. روش پژوهش، فراترکیب کیفی از منظر ساندلوفسکی و ...  بیشتر

اثربخشی برنامه بازآموزی اِسنادی مبتنی بر مدل پردازش اطلاعات اجتماعی کرک و داج بر سبک حل تعارض، خوش‌بینی و کاهش تعارضات والد- نوجوان در مادران

علی خدایی؛ حسین زارع؛ احمد علیپور؛ امید شکری

دوره 2، شماره 2 ، آبان 1394، ، صفحه 27-38

چکیده
  با توجه به فراگیر بودن تعارضات والد- نوجوان در تعاملات درون­خانوادگی و پیامدهای ناخوشایند آن در کوتاه­مدت و بلندمدت، توسعه و استفاده از برنامه­های مداخله­ای، با هدف آموزش مدیریت انطباقی این تعارض­ها، یک ضرورت پژوهشی اجتناب­ناپذیر است. بر این اساس، کاهش تعارض والد- نوجوان انجام شد. در این پژوهش 50 مادر (25 نفر در گروه آزمایش، ...  بیشتر

نقش واسطه‌ای دشواری تنظیم هیجان در رابطه بین روان‌سازه‌های ناسازگار اولیه و مشکلات زناشویی

محمد علی بشارت؛ مهدیه خلیلی خضرآبادی؛ سید محمد رضا رضازاده

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 27-44

چکیده
    چکیده: مشکلات زناشویی باعث بروز بحران­های بسیاری در زندگی روزمره تعداد زیادی از خانواده­ها می­شوند. نقش روان­سازه­های ناسازگار اولیه در بروز و تداوم این مشکلات چیست؟ دشواری تنظیم هیجان، چه نقشی در رابطه احتمالی بین روان­سازه­های ناسازگار اولیه و مشکلات زناشویی ایفا می­کند؟ به منظور یافتن پاسخ چنین پرسش­هایی، ...  بیشتر

پیش‌بینی طلاق عاطفی زوجین براساس الگوهای ارتباطی خانواده و ساختار انگیزشی

محمد نریمانی؛ سعید رحیمی؛ مهرناز صداقت

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 27-38

https://doi.org/10.22034/ijfp.2021.245543

چکیده
  طلاق عاطفی از مهمترین آسیب‌هایی است که خانواده با آن مواجه بوده و مهمترین عامل از هم‌گسیختگی خانواده است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش الگوهای ارتباطی خانواده و ساختار انگیزشی در پیش‌بینی طلاق عاطفی زوجین بود. یکصد و شصت و یک فرد متأهل (87 مرد و 74 زن) در این پژوهش شرکت کردند. شرکت‌کنندگان پرسشنامه تجدیدنظر شده الگوهای ارتباطی (FCPQ-R)، پرسشنامه ...  بیشتر

تهیه و اعتباریابی مقیاس باورها و تفکرات زوجین (CBTS)

زینب کامرانی؛ فاطمه بهرامی؛ کورش گودرزی؛ نورعلی فرخی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 27-38

https://doi.org/10.29252/ijfp.6.1.27

چکیده
   باورها و تفکرات زوجین یکی از مهمترین مؤلفه‌هایی است که در فرآیند مشاوره با زوجین باید مورد توجه قرار گیرد. این پژوهش با هدف تهیه و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش باورها و تفکرات زوجی انجام شد. در مطالعه اول با استفاده از مصاحبه نیمه‌ساختار‌یافته با 39زوج و مطالعه ادبیات پژوهش، 67 باور و فکر شناسایی شد و 52 ماده پس از انجام فرآیند اعتباریابی ...  بیشتر

ارائه مدل علّی عملکرد کنکور بر اساس عملکرد خانواده و خودتنظیمی: نقش میانجی‌گری سازگاری تحصیلی در دانشجویان دانشگاه‌های دولتی شهر خرم‌آباد

فاطمه شاه کرمی؛ فرح نادری؛ سعید بختیارپور

دوره 9، شماره 2 ، بهمن 1401، ، صفحه 28-39

https://doi.org/10.22034/ijfp.2023.557639.1132

چکیده
  امروزه، داشتن تحصیلات دانشگاهی به‌صورت یک ارزش و یکی از عوامل مهم تحرک اجتماعی در آمده است و به همین دلیل ورود به دانشگاه اتفاق مهمی محسوب می‌شود؛ زیرا بر شغل، درآمد، روابط اجتماعی و احتمالاً انتخاب همسر در آینده تأثیر دارد؛ بر این اساس هدف از انجام پژوهش حاضر، ارائه مدل علّی عملکرد کنکور بر اساس عملکرد خانواده و خودتنظیمی و نقش ...  بیشتر

تدوین مدل خانواده سالم به روش پژوهش آمیخته اکتشافی

مسعود صادقی؛ مریم فاتحی‌زاده؛ سید احمد احمدی؛ فاطمه بهرامی؛ عذرا اعتمادی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 29-40

چکیده
  کشف معیارها و ویژگی­های خانواده سالم از نظر مفهومی و مبانی درمانی مهم است. این پژوهش با هدف تدوین مدلی از خانواده سالم در جامعه ایرانی به روش طرح تحقیق آمیخته اکتشافی (کیفی- کمی) انجام شده است. در مرحله کیفی ابتدا جلسات مصاحبه توسط پژوهشگران با زوجین و متخصصان خانواده انجام گرفت و معیارها و ویژگی­های خانواده سالم بر اساس نظر زوجین ...  بیشتر

اثربخشی روش ارتباط کودک-والد بر شدت نشانگان اختلال کاستی توجه/ بیش فعالی

مختار ویسانی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ سیروس عالی‌پور؛ مهناز مهرابی‌زاده هنرمند

دوره 2، شماره 1 ، آبان 1394، ، صفحه 29-38

چکیده
  : یکی از شایع­ترین اختلالات دوران کودکی، که همواره مورد توجه متخصصان سلامت روانی بوده است، اختلال کاستی توجه/ بیش­فعالی است که می­تواند پیامدهای منفی در زندگی فرد داشته باشد. پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی روش ارتباط کودک-والد بر کاهش نشانگان اختلال کاستی توجه/ بیش فعالی انجام شد. به این منظور تعداد 36 نفر از دانش آموزان پسر ...  بیشتر

رابطه استرس والدینی با سلامت روان و کیفیت زندگی در مادران دارای فرزند مبتلا به دیابت نوع یک

بهارک بیاتی؛ غلامعلی افروز؛ آنیتا باغداساریانس؛ سوگند قاسم‌زاده؛ اسدالله رجب

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 29-40

چکیده
  چکیده: شیوع بیماری دیابت نوع یک در کل جهان در حال افزایش است. ابتلای کودک به دیابت، سیستم خانواده را با فشارها و تنش‌های فراوانی مواجه کرده و به‌ویژه مادر به‌عنوان مراقب اصلی چالش‌های عاطفی، روانی و اجتماعی زیادی را تجربه می‌کند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه استرس والدینی با سلامت روانی و کیفیت زندگی مادران دارای فرزند مبتلا به ...  بیشتر

استانداردهای زناشویی و اِسنادهای ارتباطی به‌عنوان پیش‌بین‌های سازگاری و ناسازگاری زناشویی زنان

مسعود شهبازی؛ امین کرایی؛ ناهید کیانی‌جم

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 29-42

چکیده
  سازگاری زناشویی از مهم‌ترین شاخص‌های کیفیت رابطه زناشویی است. پژوهش‌های متعددی به نقش استانداردهای زناشویی و اِسنادهای ارتباطی در پیش‌بینی وضعیت زناشویی زوجین پرداخته است. هدف پژوهش حاضر تعیین نقش ابعاد استانداردهای زناشویی و اِسنادهای ارتباطی در پیش‌بینی سازگاری و ناسازگاری زناشویی زنان متأهل بود. نمونه‌ای شامل 324 زن متأهل ...  بیشتر

آزمون مدلی برای تبیین شادکامی بر اساس سازگاری زناشویی و رضایت از زندگی: نقش واسطه‌ای بخشش

زهرا کرمانی مامازندی؛ افضل اکبری بلوطبنگان؛ محمدعلی محمدی‌فر

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 29-42

https://doi.org/10.29252/ijfp.6.2.29

چکیده
  شادکامی یکی از مهم‌ترین عواملی است که موجب استحکام و پایداری رابطه زناشویی می‌شود. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌ای بخشش در رابطه بین سازگاری زناشویی، رضایت از زندگی و شادکامی بود. طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه پژوهش حاضر 300 دانشجوی متأهل (170 زن و 130 مرد) دانشگاه آزاد واحد پیشوا بودند. از شرکت‌کنندگان پژوهش درخواست ...  بیشتر

نقش واسطه‌ای خودکنترلی در رابطه بین اعتیاد به شبکه‌های مجازی اینترنتی و هیجان‌خواهی با طلاق عاطفی و نگرش به خیانت زناشویی در زنان دارای روابط فرازناشویی

پرستو دمرچلی؛ مجید ضرغام حاجبی؛ شکوه نوابی نژاد

دوره 9، شماره 1 ، تیر 1401، ، صفحه 30-44

https://doi.org/10.22034/ijfp.2022.546642.1072

چکیده
  روابط فرازناشویی یکی از مهم‌ترین آسیب‌هایی است که در سالیان اخیر انسجام خانواده‌ها را تهدید می‌کند. شناسایی و عوامل مرتبط با روابط فرازناشویی اهمیت بسزایی دارد چراکه می‌تواند خطر فروپاشی خانواده را کاهش دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‌ای خودکنترلی در رابطه بین اعتیاد به شبکه‌های مجازی اینترنتی و هیجان‌خواهی با طلاق عاطفی ...  بیشتر