نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

اهداف

دوفصلنامه روانشناسی خانواده  با هدف تبادل علم و هم اندیشی بین محققان و متخصصان حوزه روانشناسی خانواده  به صورت دوفصلنامه توسط انجمن روانشناسی خانواده ایران منتشر می­ گردد و از کلیه متخصصین و علاقمندان دعوت می نماید تا یافته های پژوهشی خویش را از طریق این مجله منتشر نمایند. انتشار مقالات در راستای دستیابی به اهداف زیر صورت خواهد گرفت: 

 • نشر و ترویج یافته های پژوهشی در حوزه خانواده، ازدواج و طلاق
 • بومی سازی و ترویج خانواده و ازدواج مبتنی بر فرهنگ اسلامی ایران
 • ایجاد پیوندهای مستمر و ملموس بین پژوهش و خانواده
 • ارائه یافته های کاربردی جهت ترویج فرهنگ ازدواج سالم و غنی سازی روابط خانوادگی و پیشگیری از نرخ طلاق

محورهای موضوعی نشریه

 • روانشناسی ازدواج
 • مدل های پیش بین موفقیت و شکست در ازدواج 
 • روانشناسی طلاق
 • فرزندپروری و الگوهای ارتباطی والد-فرزند
 • تعارض زناشویی و زوج درمانی
 • غنی سازی روابط زناشویی
 • فرزندان طلاق
 • سازگاری پس از طلاق/بازسازی زندگی پس از طلاق
 • خانواده سالم/خانواده اسلامی ایرانی
 • آسیب شناسی خانواده
 • جنبه های روانشناختی حضانت از فرزند
 • روانشناسی فرزندخواندگی
 • خانواده و سلامت جنسی
 • ارتباط کار و خانواده
 • نقد نظریه / نظریه پردازی در روانشناسی خانواده و ازدواج مبتنی بر الگوی اسلامی ایرانی
 • و سایر زمینه های مرتبط