نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

شماره تماس مدیر اجرایی نشریه: 09163163013 (ترجیحا پیام دهید) 

وبگاه نشریه: http://ijfpjournal.ir/

ایمیل نشریه:  jfp1392@gmail.com

ایمیل سردبیر: dr.r.khojastehmehr@gmail.com

ایمیل مدیر اجرایی:Z.cheraghi58@gmail.com 
کاراکتر آخر را وارد نکنید.
CAPTCHA Image