نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

وبگاه نشریه: http://ijfpjournal.ir/

ایمیل نشریه:  jfp1392@gmail.com

ایمیل سردبیر: dr.r.khojastehmehr@gmail.com

ایمیل مدیر اجرایی: Z.cheraghi58@gmail.com 

پیگیری و اطلاع از وضعیت مقالات فقط از طریق ارسال ایمیل و یا مراجعه به پروفایل کاربری در نشریه امکانپذیر است. 
کاراکترهای تصویر را از انتها به ابتدا وارد کنید.
CAPTCHA Image