نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

اصول اخلاقی 

نشریه روانشناسی خانواده، با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در نشر (COPE) می­باشد و از آیین­ نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می ­نماید. 

 منشور اخلاق نشریه روانشناسی خانواده، بر مبنای رهنمود‌های ارائه شده توسط کمیته اخلاق انتشار (COPE) طراحی شده است و از کلیه کاربران انتظار می‌رود به اصول اخلاقی ذکرشده پایبند باشند. برای اطلاعات از این اصول میتوانید اصول اساسی کمیته اخلاق در نشر را مطالعه نمایید (https://publicationethics.org/core-practices) بدیهی است این نشریه با هرگونه سرقت علمی یا سایر رفتارهای غیر اخلاقی به نحو مقتضی و بر اساس اصول برخورد با تخلفات علمی کمیته اخلاق در نشر برخورد خواهد شد (https://publicationethics.org/misconduct) .

 

مسئولیت­ها و تعهدات ناشر

 • نشریه روانشناسی خانواده، اطمینان می­دهد که تصمیم نهایی در مورد مقالات ارسالی تنها بر اساس قضاوت حرفه­ای گرفته شده و تحت تأثیر منافع تجاری و یا شخصی نخواهد بود.
 • نشریه روانشناسی خانواده، اطمینان می­دهد که مقالات ارسالی در فرایند داوری به‌ وسیله هیئت داوران و کارشناسان علمی که از طرف سردبیر یا مدیر مسئول یا هر دو انتخاب می‌شوند، به‌صورت محرمانه و بدون نام ارزیابی می‌شوند.
 • در نشریه روانشناسی خانواده، مقالات بر اساس تصمیم داوران و کمیته تحریریه و تصمیم نهایی سردبیر، پذیرفته، تجدید نظر و یا رد می‌شوند.
 • نشریه روانشناسی خانواده همواره رعایت اخلاق در انتشار مقالات علمی را توسط سردبیر، دبیران تخصصی، اعضای هیأت تحریریه، داوران و نویسندگان و خوانندگان ارزیابی و نظارت می­نماید.
 • نشریه روانشناسی خانواده، مقالات ارسالی را برای اطمینان از رعایت اصول اخلاقی و جلوگیری از سرقت و تخلفات علمی، به وسیله نرم افزار مشابهت یاب بررسی می­کند.
 • نشریه روانشناسی خانواده، اطمینان می­دهد که هر زمان لازم باشد اصلاحات و توضیحات لازم در خصوص مقالات منتشر شده خود را منتشر نماید.

مسئولیت­ها و تعهدات گروه دبیران

 • گروه دبیران (سردبیر، مدیر مسئول و هیأت تحریریه) اختیار تام در رد یا قبول هر مقاله را دارند.
 • گروه دبیران باید محرمانگی محتوای مقالات ارسالی را تا زمان انتشار آن­ها حفظ نمایند.
 • سردبیر بر اساس نظرات داوران و اعضای هیأت تحریریه در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش مقالات تصمیم نهایی می­گیرد.
 • با توجه به سیاست داوری نشریه (دو سو ناشناس)، ناشناس بودن هویت داوران و نویسندگان، باید حفظ شود.
 • گروه دبیران باید هرگونه تعارض منافع را گزارش نموده و از بروز آن جلوگیری نمایند.
 • گروه دبیران باید همواره بر مسائل اخلاق در نشر، سرقت ادبی و تخلفات علمی نظارت داشته و در صورت لزوم اصلاحات، توضیحات لازم را ارائه نمایند.
 • گروه دبیران نباید اطلاعات و محتوای مقالات را برای شخصی بجز نویسنده مسئول، داوران و در صورت لزوم سایر اعضای هیأت تحریریه فاش نمایند.

مسئولیت­ها و تعهدات داوران

 • رازداری و محرمانه‌بودن اطلاعات مقاله در همه زمینه‌ها رعایت شود. فرایند داوری مقالات به‌صورت ناشناس انجام می‌شود.
 • داوران باید داوری مقالات را در زمان مناسب انجام دهند و در تصمیم­گیری در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش مقاله  به گروه دبیران کمک نمایند.
 • پیشنهادات داوران در خصوص مقالات منتشر‌شده باید در قالب فرم‌های داوری و در بخش نقطه نظرات مربوط به نویسنده و سردبیر، به آنها ارائه‌ شود.
 • داوران باید از داوری مقالاتی که تضاد منافع دارد، امتناع‌ کنند و هرگونه تعارض منافع را در اسرع وقت گزارش نمایند.
 • قضاوت و داوری داوران درباره کیفیت و محتوای مقالات  باید بر اساس نظرات حرفه­ای و عینی باشد.

مسئولیت­ها و تعهدات نویسندگان

 • لازم است در نگارش مقالات اصول اساسی نگارش و پژوهش رعایت شده باشد و مقالات باید بر اساس فرمت نشریه نگارش و تنظیم شوند.
 • تمامی نویسندگان پیش از ارسال مقاله باید راهنمای نویسندگان و شرایط و ضوابط ارسال مقاله در این نشریه را مطالعه نمایند.
 • نویسنده مسئول مقاله، باید موافقت و آگاهی سایر نویسندگان همکار از ارسال مقاله در این نشریه را از طریق فرم تعهد نویسندگان تأیید و ارسال نماید.
 • تمامی نویسندگانی که نام آنان در مقاله و در فرم تعهدنامه ذکر شده است باید در نگارش و تدوین مقاله مشارکت داشته باشند.
 • تقدیر و تشکر و وابستگی سازمانی نویسندگان در مقاله آورده شود و هرگونه تضاد منافع بین نویسندگان و یا سازمان‌ها ذکر‌ شود.
 • برای پایداری و توسعه فرایند داوری تخصصی، از نویسندگان واجد شرایط دعوت می­شود در فرایند داوری تخصصی سایر مقالات این نشریه مشارکت نمایند.
 • لازم است نویسندگان به طور شفاف حامی مالی پژوهش (در صورت وجود) را گزارش نمایند.
 • نویسندگان وظیفه دارند در صورتی که در مقاله منتشر شده خود به اشتباه یا مطلب نادرستی پی بردند، مراتب را در اسرع وقت به اطلاع سردبیر جهت اصلاح یا بازپس­گیری مقاله، برسانند.
 • تمامی نویسندگان باید بدانند که مقالات ارسالی به این نشریه جهت جلوگیری از تخلفات علمی، توسط نرم افزار مشابهت­ یاب، بررسی می­شوند.
 • نویسندگان باید به تمامی منابعی که چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از آن­ها استفاده کرده ­اند، به نحو صحیح و مناسب استناد نمایند.

کپی رایت

نشریه روانشناسی خانواده تحت مجوز   (CC- By 4.0) منتشر می شود و افراد فقط در صورت استناد به مقاله اصلی منتشر شده در این نشریه می توانند مطالب آن را مورد استفاده قرار دهند. با ارسال مقاله به این نشریه، تمام حقوق مالکیت معنوی بجز حق چاپ و نشر مقاله به نویسندگان تعلق خواهد داشت، مشروط بر اینکه در بازنشر و استفاده از محتوای مقالات به مرجع اصلی مقالات (نشریه روانشناسی خانواده) اشاره و استناد شود.

اصول شفافیت

http://publicationethics.org/files/u7140/Principles_of_Transparency_and_Best_Practice_in_Scholarly_Publishing.pdf

فرایند داوری تخصصی:

نشریه  روانشناسی خانواده  یک دوفصلنامه است که مقالات را با داوری تخصصی دوسو ناشناس بررسی و ارزیابی می­نماید. فرایند و سیاست­های مربوط به بررسی مقالات در وبسایت نشریه تشریح شده است (https://www.ijfpjournal.ir/journal/process)

گروه دبیران و هیأت مدیره:

نشریه روانشناسی خانواده  دارای هیأت تحریریه بسیار تخصصی و قوی در حوزه روانشناسی خانواده است که اعضای آن از متخصصین شناخته شده در موضوع نشریه می­باشند. نام و اطلاعات کامل گروه دبیران در وبسایت نشریه ارائه شده است (https://www.ijfpjournal.ir/journal/editorial.board)

هزینه­ های نویسنده:

نشریه روانشناسی خانواده ، برای پذیرش و انتشار مقاله مبلغ 1000000 تومان از نویسندگان دریافت می­کند. نویسندگان در هر مرحله مبلغ مورد نظر را از طریق سامانه پرداخت الکترونیکی واریز می­نمایند. جزئیات پرداخت و هزینه بررسی مقالات به طور کامل در وبسایت نشریه شرح داده شده است (https://www.ijfpjournal.ir/page_538.html)

هزینه ­های دسترسی:

نشریه روانشناسی خانواده  یک نشریه با دسترسی باز است و متن کامل مقالات منتشر شده برای همه در دسترس است.