نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 18
تعداد مقالات 133
تعداد مشاهده مقاله 54267
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 31115
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 31 روز
متوسط زمان پذیرش 169 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 174 روز
درصد پذیرش 14 %