نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 126
تعداد مشاهده مقاله 42680
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 24807
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 30 روز
متوسط زمان پذیرش 151 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 185 روز
درصد پذیرش 13 %