نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 15
تعداد مقالات 109
تعداد مشاهده مقاله 23014
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 11656
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان پذیرش 141 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 66 روز
درصد پذیرش 12 %