نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 15
تعداد مقالات 99
تعداد مشاهده مقاله 6053
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 3857
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 47 روز
درصد پذیرش 11 %