نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 115
تعداد مشاهده مقاله 30171
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 16315
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 136 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 64 روز
درصد پذیرش 10 %