نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور بیجار

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

با توجه به فراگیر بودن تعارضات والد- نوجوان در تعاملات درون­خانوادگی و پیامدهای ناخوشایند آن در کوتاه­مدت و بلندمدت، توسعه و استفاده از برنامه­های مداخله­ای، با هدف آموزش مدیریت انطباقی این تعارض­ها، یک ضرورت پژوهشی اجتناب­ناپذیر است. بر این اساس، کاهش تعارض والد- نوجوان انجام شد. در این پژوهش 50 مادر (25 نفر در گروه آزمایش، 25 نفر در گروه کنترل) شرکت کردند و قبل و بعد از آموزش، به نسخه والد پرسشنامه سنجش تعارض والد- نوجوان (APCQ) و فهرست سبک حل تعارض (CRSI<span lang="AR-SA" style="font-family:;" new="" b="" roman";"="" nazanin";="" 10pt;="" "times="" roman";="">) پاسخ دادند. برنامه بازآموزی اسنادی به شیوه گروهی برای مادران گروه آزمایش در 7 جلسه دو ساعته اجرا شد. نتایج نشان داد که در کوتاه­مدت و بلندمدت، برنامه مداخله­ای در افزایش میزان خوش­بینی و راهبرد حل مساله مثبت مادران و در کاهش شدت تعارض آنها با نوجوانان و راهبردهای غیرانطباقی منفی موثر بود. نتایج پژوهش حاضر از نقش تعیین کننده برنامه بازآموزی اِسنادی به کمک تقویت تفکر خوش­بینانه و بهبود مهارت­های حل تعارضات بین­فردی، در کاهش شدت تجارب متعارض والد- نوجوان به طور تجربی حمایت کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of attributional retraining program based on Crick & Dodge' social information processing model on conflict solution style, optimism and reducing of parent-adolescent conflict among mothers

نویسندگان [English]

  • Ali Khodaei 1
  • Hossein Zare 1
  • Ahmad Alipour 1
  • Omid Shokri 2

1

2

چکیده [English]

Given the widespread phenomenon of parent-adolescent conflicts in family interactions and unpleasant consequences of them in the short and long term, the development and use of intervention programs, with the aim of training adaptive management of these conflicts, is an inevitable research necessity. Therefore, this study aimed to determine the effectiveness of attribution retraining intervention program on conflict solution style, optimism and reducing parent-adolescent conflicts. Fifty mothers participated in this study (25 each). In both experimental and control groups, before and after training, mothers responded the parent version of the Adolescent-Parent Conflicts Questionnaire (APCQ), Life Orientation Test-Revised (LOT-R) and Conflict Resolution Styles Inventory (CRSI). The attribution retraining program for mothers in experimental group was administered in 7 two-hour sessions. The results showed that the intervention program, in short and long-term, was effective in increasing the amount of optimism and positive problem solving and in reducing the severity of their conflict with adolescents and non-adaptive strategies. The results of this study empirically supported the determining role of attribution retraining program to help strengthen optimistic thinking and interpersonal conflict resolution skills, and to reduce the severity of conflicting experiences of parents with their adolescents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attritional retraining program
  • adolescent-parent conflict
  • Optimism
  • conflict solution style
Bolte, A., Goschke, T., & Kuhl, J. (2003). Emotion and intuition: Effects of positive and negative mood on implicit judgments of semantic coherence. Psychological Science, 14, 416-421. Branje, S. J. T., Doorn, M., Valk, I., & Meeus, W. (2009). Parent–adolescent conflicts, conflict resolution types, and adolescent adjustment. Journal of Applied Developmental Psychology, 30, 195-204. Chaplin, T. M., Sinha, R., Simmons, J. A., Healy, S. M., Mayes, L. C., Hommer, R. E., et al. (2012). Parent-adolescent conflict interactions and adolescent alcohol use. Addictive Behaviors, 37, 605-612. Compton, R. J., Wirtz, D., Pajoumand, G., Claus, E., & Heller, W. (2004). Association between positive affect and attentional shifting. Cognitive Therapy and Research, 28, 733-744. Crick, N. R., & Dodge, K. A. (1994). A review and reformulation of social information processing mechanisms in children’s social adjustment. Psychological Bulletin, 115, 74-101. Dreisbach, G., & Goschke, T. (2004). How positive affect modulates cognitive control: Reduced perseveration at the cost of increased distractibility. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 30, 343-353. Fredrickson, B. L. (2013). Positive emotions broaden and build. Advances in Experimental Social Psychology, 47, 1-53. Greco, L. A., & Eifert, G. H. (2004). Treating parent-adolescent conflict: Is acceptance the missing link for an integrative family therapy? Cognitive and Behavioral Practice, 11, 305-314. Harper, B. D., Lemerise, E. A., & Caverly, S.L. (2010). The effect of induced mood on children's social information processing: Goal clarification and response decision. Journal of Abnormal Child Psychology, 38, 575-586. Isen, A. M., Rosenzweig, A. S., & Young, M. J. (1991). The influence of positive affect on clinical problem solving. Medical Decision Making: An International Journal of the Society for Medical Decision Making, 11, 2-21. Kazura, K., & Flanders R. (2007). Preschool children's social understanding: A pilot study of goals and strategies during conflict situations. Psychological Reports, 101, 547-554. Kong, J., & Lim, J. (2012). The longitudinal influence of parent–child relationships and depression on cyber delinquency in South Korean adolescents: A latent growth curve model. Children and Youth Services Review, 34, 908-913. Kurdek, L. A. (1994). Conflict resolution styles in gay, lesbian, heterosexual nonparent, and heterosexual parent couples. Journal of Marriage and the Family, 56, 705-722. Lemerise, E. A., & Arsenio, W. F. (2000). An integrated model of emotion processes and cognition in social information processing. Child Development, 71, 107-118. Lyerly, J. E., & Huber, L. R. B. (2013). The role of family conflict on risky sexual behavior in adolescents aged 15 to 21. Annals of Epidemiology, 23, 233-235. MacKinnon-Lewis, C., Lindsey, E. W., Frabutt, J. M., & Chambers, J. C. (2014). Mother-adolescent conflict in African American and European American families: The role of corporal punishment, adolescent aggression, and adolescents' hostile attributions of mothers' intent. Journal of Adolescence, 37, 851-861. Nakano, K. (2004). Psychometric properties of the Life Orientation Test-Revised in samples of Japanese students. Psychological Reports, 94, 849-855. Nguyen, P. V., Leung, P., & Cheung, M. (2011). Bridging help-seeking options to Vietnamese Americans with parent-child conflict and depressive symptoms. Children and Youth Services Review, 33, 1842-1846. Oveisi, S., Eftekhare Ardabili, H., Daddsb, M. R., Majdzadeh, R., Mohammadkhani, P., Alaqband Rada, J., et al. (2010). Primary prevention of parent-child conflict and abuse in Iranian mothers: A randomized-controlled trial. Child Abuse & Neglect, 34, 206-213. Peng, L., Li, M., Zuo, X., Miao, Y., Chen, L., Yu, Y., et al. (2014). Application of the Pennsylvania resilience training program on medical Students. Personality and Individual Differences, 61 & 62, 47-51. Peterson, C., & Steen, T. (2009). Optimistic explanatory style. In: C. Snyder & S. Lopez (Eds.), Oxford handbook of positive psychology (pp.313-321). New York: Oxford University Press. Phillips, L. H., Bull, R., Adams, E., & Fraser, L. (2002). Positive mood and executive function: Evidence from stroop and fluency tasks. Emotion, 2, 12-22. Pyone, J. S., & Isen, A. M. (2011). Positive affect, intertemporal choice, and levels of thinking: Increasing consumers’ willingness to wait. Journal of Marketing Research, 48, 532-543. Riesch, S. K., Gray, J., Hoeffs, M., Keenan, T., Ertl, T., & Mathison, K. (2003) Conflict and conflict resolution: Parent and young teen perceptions. Journal of Pediatric Health Care, 17, 22-31. Rose, A. J., & Asher S. R. (1999). Children's goals and strategies in response to conflicts within a friendship. Developmental Psychology, 35, 69-79. Rowe, G., Hirsh, J. B., & Anderson, A. K. (2007). Positive affect increases the breadth of attentional selection. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 104, 383-388. Ryzin, M. J., Stormshak, E. A., & Dishion, T. J. (2012). Engaging parents in the family check-up in middle school: Longitudinal effects on family conflict and problem behavior through the high school transition. Journal of Adolescent Health, 50, 627-633. Salmivalli, C., Ojanen, T., Haanpaa, J., & Peets, K. (2005). 'I'm ok but you're not' and other peer-relational schemas: Explaining individual differences in children's social goals. Developmental Psychology, 41, 363-375. Sanders, M. R., Pidgeon, A. M., Gravestock, F., Connors, M. D., Brown, S., & Young, R. W. (2004). Does parental attributional retraining and anger management enhance the effects of the triple p-positive parenting program with parents at risk of child maltreatment? Behavior Therapy, 35, 513-535. Scheier, M. F., Carver, C. S., & Bridges, M. W. (1994). Distinguishing optimism from neuroticism (and trait anxiety, self-mastery, and self-esteem): A re-evaluation of the life orientation test. Journal of Personality and Social Psychology, 67, 1063-1078. Seifert, T. L. (2004). Understanding student motivation. Educational Research, 46, 137-149. Sibley, M. H., Ross, J. M., Gnagy, E. M., Dixon, L. J., Conn, B., & Pelham, W. E. (2013). An intensive summer treatment program for ADHD reduces parent-adolescent conflict. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 35, 10-19. Steinhardt, M. A., & Dolbier, C. L. (2008). Evaluation of a resilience intervention to enhance coping strategies and protective factors and decrease symptomatology. Journal of American College Health, 56, 445-453. Stokes, C. E., & Regnerus, M. D. (2009). When faith divides family: Religious discord and adolescent reports of parent-child relations. Social Science Research, 38, 155-167.