نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران
بررسی عوامل مرتبط با رضایت زناشویی در جامعه ایرانی: یک مطالعه فراترکیب

سید محمد عبادی راد؛ کیانوش زهراکار؛ فرشاد محسن زاده

دوره 10، شماره 1 ، مرداد 1402، صفحه 1-17

https://doi.org/10.22034/ijfp.2023.1989983.1205

چکیده
  نقش پررنگ رضایت زناشویی در سلامت فرد، خانواده و جامعه باعث شده است که توجه بسیاری از پژوهشگران در چند دهه اخیر به این حوزه جلب شود، به شکلی که پژوهش‌های بی‌شماری را در این زمینه موجب شده است. پژوهش حاضر باهدف بررسی عوامل مرتبط با رضایت زناشویی در جامعه ایرانی انجام شد. این پژوهش بر اساس هدف، توسعه‌ای و بر اساس ماهیت داده‌ها کیفی از ...  بیشتر

مدل‌یابی علی طلاق هیجانی در زوجین براساس پرخاشگری عاطفی و مقابله زوجین: نقش میانجی راهبردهای تنظیم هیجان

ساناز عینی؛ اسرا فتاحی؛ فاطمه شهنازدوست؛ مهین ویسمرادی

دوره 10، شماره 1 ، مرداد 1402، صفحه 18-33

https://doi.org/10.22034/ijfp.2024.561022.1153

چکیده
  طلاق هیجانی شکلی از طلاق است که در آن زوجین به زندگی مشترک خود ادامه می‌دهند؛ اما نسبت به یکدیگر سرد هستند، احساس انزوا می‌کنند و زندگی جداگانه‌ای را بدون گرفتن طلاق رسمی انجام می‌دهند. هدف پژوهش حاضر مدل­یابی علی طلاق هیجانی بر اساس پرخاشگری عاطفی و مقابله زوجین با نقش میانجی راهبردهای تنظیم هیجان در میان زوجین استان گیلان بود.  ...  بیشتر

واکاوی نقش والدین در فرآیند انتقال ارزش‌ها و معنای زندگی به فرزندان

محمدامین فقیه؛ زهرا عبدخدایی

دوره 10، شماره 1 ، مرداد 1402، صفحه 34-49

https://doi.org/10.22034/ijfp.2024.1988602.1199

چکیده
  در پژوهشهای بسیاری به تأثیر غیر قابل انکار والدین در تربیت فرزندان اشاره شده است. اما با این وجود تا به حال در ادبیات پژوهش فارسی به بررسی عمیق چرایی و چگونگی این تأثیر پرداخته نشده است. مطالعه حاضر با روش کیفی و به شیوه‌ی پدیدارشناسی تفسیری به واکاوی چگونگی ایفای این نقش توسط والدین پرداخت. به این منظور از روش مصاحبه‌ی عمیق و نیمه‌ساختاریافته ...  بیشتر

مقایسه زوج‌درمانی هیجان‌مدار و زوج‌درمانی گاتمنی بر تعهد در رابطه و ترومای دلبستگی زوجین

لیلا جعفری؛ اسحق رحیمیان بوگر؛ جمشید جراره؛ علی تقوایی نیا

دوره 10، شماره 1 ، مرداد 1402، صفحه 50-65

https://doi.org/10.22034/ijfp.2024.556932.1126

چکیده
  این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار و زوج‌درمانی گاتمنی بر تعهد در رابطه و ترومای دلبستگی زوجین انجام پذیرفت. طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل زوجین مراجعه کننده به مراکز روان‌شناسی و مشاوره تحت نظر قوه قضائیه شهر تهران در سال 1399-1400 بودند که از این جامعه 21 زوج ...  بیشتر

مدل ساختاری عملکرد خانواده و رفتارهای جامعه‌گرا با نقش میانجی پختگی روان‌شناختی

فاطمه علی دوستی؛ مهدیه بختیاری

دوره 10، شماره 1 ، مرداد 1402، صفحه 66-83

https://doi.org/10.22034/ijfp.2023.1971547.1176

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه­ی میان عملکرد خانواده و رفتارهای جامعه‌گرا با نقش میانجی پختگی روان­شناختی صورت گرفت. این پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی بود. جامعه‌ی آماری آن را بزرگسالان 18 سال به بالا تشکیل دادند که از آن میان 436 نفر (349 خانم و 87 آقا) به‌عنوان نمونه، با شیوه­ی نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. داده­های این پژوهش ...  بیشتر

پیش‌بینی نگرش به سزارین در زنان باردار براساس اضطراب‌صفت، فاجعه‌سازی درد و استرس ادراک‌شده

اشرف سادات موسوی؛ افسر اسدیان

دوره 10، شماره 1 ، مرداد 1402، صفحه 84-97

https://doi.org/10.22034/ijfp.2023.553129.1105

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف پیش­بینی نگرش زنان باردار نخست‌زا به زایمان سزارین، بر اساس اضطراب‌صفت، فاجعه­سازی درد و استرس ادراک‌شده انجام شد. طرح پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه زنان باردار نخست‌زای شهر اصفهان در سال 1400-1399 بود که به مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه‌های بهداشت در سطح شهر اصفهان مراجعه کرده بودند و پرونده بارداری ...  بیشتر

چالش های زوجی خانواده های دارای فرزند نوجوان مبتلا به معلولیت ذهنی: روش پدیدارشناسی

فهیمه باهنر؛ محیا صنیعی منش؛ مهناز کهریزه

دوره 10، شماره 1 ، مرداد 1402، صفحه 98-113

https://doi.org/10.22034/ijfp.2024.1988255.1197

چکیده
  والدین دارای فرزند معلول در خط مقدم مراقبت از فرزندان خود قرار دارند. این پژوهش با هدف واکاوی چالش­های زوجین دارای فرزند نوجوان مبتلا به معلولیت ذهنی انجام شد. در پژوهش حاضر از روش کیفی از  نوع پدیدارشناسی تفسیری استفاده شد. جامعه این پژوهش شامل زوجین دارای فرزند نوجوان مبتلا به معلولیت ذهنی در استان تهران در سال 1400 بود. نمونه­گیری ...  بیشتر

تاثیر زوج درمانی طرحواره محور بر سکوت زناشویی و باجگیری عاطفی در زنان با تعارضات زناشویی

سیده سمیه هاشمی زاده آلهاشم؛ محمدرضا تمنایی فر؛ اعظم منصوری نیک

دوره 10، شماره 1 ، مرداد 1402، صفحه 114-127

https://doi.org/10.22034/ijfp.2024.559443.1140

چکیده
  خانواده نقش مهمی در تامین سلامت روان اعضای خود دارد. چنانچه این محیط دچار تعارضات شود، اهمیت خود به عنوان یک پایگاه عاطفی و روانی را از دست می دهد. تعارضات زناشویی به عنوان یکی از شایعترین مشکلات در حوزه خانواده شناسایی شده است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر زوج درمانی طرحواره محور بر سکوت زناشویی و باجگیری عاطفی در زنان با تعارضات زناشویی ...  بیشتر

رضایت زناشویی و عزت نفس: نقش میانجی‌ ناگویی هیجانی و مهارت های ارتباطی

عاطفه تقی زاده چیمه؛ سمیه رباط میلی

دوره 10، شماره 1 ، مرداد 1402، صفحه 128-145

https://doi.org/10.22034/ijfp.2024.2007792.1249

چکیده
  ازدواج به‌عنوان مبدا تشکیل خانواده، پرورش‌دهنده شخصیت آدمی است و به‌عنوان یک گروه کوچک طبیعی پیوسته موردتوجه بوده است. از میان تمام روابط مهم در زندگی، رابطة زناشویی از پراهمیت‌ترین روابط برای بهزیستی انسان‌هاست. یک رابطة زناشویی مطلوب یک رابطة صمیمی و قابل‌اعتماد است که احساس عمیقی از ارتباط و تعلق را ایجاد می‌کند. پژوهش حاضر ...  بیشتر

نقش میانجی خودکارآمدی جنسی در ارتباط بین بهزیستی ذهنی و کیفیت زندگی جنسی زنان

زینب محمدی؛ فرهاد اصغری؛ عبدالناصر جوان مجرد

دوره 10، شماره 1 ، مرداد 1402، صفحه 146-156

https://doi.org/10.22034/ijfp.2024.2003114.1230

چکیده
  کیفیت زندگی جنسی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های مرتبط با زندگی زناشویی می‌تواند تحت تأثیر عوامل روان‌شناختی و جنسی همچون بهزیستی ذهنی و خودکارآمدی جنسی باشد. همچنین بهزیستی ذهنی می‌تواند به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر کیفیت زندگی جنسی اثرگذار باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی خودکارآمدی جنسی در ارتباط بین بهزیستی ذهنی و کیفیت ...  بیشتر