نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران
نگرش و عوامل رفتاری مرتبط به اسامی رنگ در خرید از فروشگاه های آنلاین در خانواده های ایرانی: پدیدار شناسی تفسیری

الناز پهلوانی؛ کامبیز حیدرزاده هنزایی؛ روح اله زابلی؛ مریم خلیلی عراقی

دوره 9، شماره 2 ، بهمن 1401

https://doi.org/10.29252/ijfp.2022.560028.1142

چکیده
  در سالهای اخیر میزان استفاده خانواده ها از فروشگاه های آنلاین افزایش چشمگیری داشته و پس از اپیدمی کرونا این روند به اوج خود رسیده است. نقش خانواده در شکل دهی به رفتار مصرف و نحوی تعامل و تصمیم به خرید در فضای آنلاین تعیین کننده است. استفاده از عوامل تاثیر گذار بر رفتار فردی و خانوادگی یکی از استراتژی های مهم در کسب و کار آنلاین شده است. ...  بیشتر

پیش بینی اضطراب بیماری کرونا بر اساس تنظیم شناختی هیجان: نقش واسطه ای عملکرد خانواده

سعیده بزازیان

دوره 9، شماره 2 ، بهمن 1401

https://doi.org/10.29252/ijfp.2023.549546.1091

چکیده
  پاندمی کووید 19، جهان را با مشکلات مختلفی در ابعاد سلامت جسمی، روانشناختی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مواجه ساخته و اثرات منفی بر سلامت روانشناختی جوامع دارد. لذا بررسی عوامل موثر بر ابعاد روانشناختی آن می تواند به کاهش اضطراب ناشی از همه گیری کمک کند. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی اضطراب بیماری کرونا بر اساس تنظیم شناختی هیجان با نقش واسطه ...  بیشتر

ارائه مدل علّی عملکرد کنکور بر اساس عملکرد خانواده و خودتنظیمی: نقش میانجی‌گری سازگاری تحصیلی در دانشجویان دانشگاه‌های دولتی شهر خرم‌آباد

فاطمه شاه کرمی؛ فرح نادری؛ سعید بختیارپور

دوره 9، شماره 2 ، بهمن 1401

https://doi.org/10.29252/ijfp.2023.557639.1132

چکیده
  چکیده: امروزه، داشتن تحصیلات دانشگاهی به‌صورت یک ارزش و یکی از عوامل مهم تحرک اجتماعی در آمده است و به همین دلیل ورود به دانشگاه اتفاق مهمی محسوب می‌شود؛ زیرا بر شغل، درآمد، روابط اجتماعی و احتمالاً انتخاب همسر در آینده تأثیر دارد؛ بر این اساس هدف از انجام پژوهش حاضر، ارائه مدل علّی عملکرد کنکور بر اساس عملکرد خانواده و خودتنظیمی ...  بیشتر

بررسی نقش تعدیلی انعطاف‌پذیری شغلی ادراک شده و حمایت همسر در رابطه بین نوبتکاری و رضایت زناشویی

هاجر براتی؛ رضوان جان نثاری

دوره 9، شماره 2 ، بهمن 1401

https://doi.org/10.29252/ijfp.2023.557044.1128

چکیده
  نوبتکاری در مشاغل مختلف به ویژه مشاغل بهداشتی- درمانی با پیامدهای منفی مختلفی چون کاهش رضایت زناشویی همراه است. با این وجود برخی از جنبه‌ها مثل شغل انعطاف پذیر و حمایت همسر وجود دارند که از این کاهش ممانعت به عمل می‌آورند. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعدیلی انعطاف‌پذیری شغلی ادراک شده و حمایت همسر در رابطه بین نوبتکاری ...  بیشتر

پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس نگرش های مربوط به عشق در کارمندان اقماری شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

فاطمه سادات عربی؛ محمود آزادی؛ جعفر طالبیان شریف

دوره 9، شماره 2 ، بهمن 1401

https://doi.org/10.29252/ijfp.2023.555821.1121

چکیده
  هدف این پژوهش پیش بینی رضایت زناشویی براساس نگرش‌های مربوط به عشق در کارمندان اقماری شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق بود. پژوهش حاضر کاربردی، از نوع پژوهش همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارمندان اقماری مرد متاهل شرکت نفت خانگیران سرخس به همراه همسران‌شان بودکه تعداد140 نفر (85 مرد، 55 زن) به عنوان حجم نمونه به روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

اثربخشی برنامه آموزش خانواده مبتنی بر طرحواره بر مدیریت هیجان در نوجوانان ناسازگار

حسین کریمی مقدم؛ سوگند قاسم زاده؛ علی اکبر ارجمندنیا

دوره 9، شماره 2 ، بهمن 1401

https://doi.org/10.29252/ijfp.2023.557407.1130

چکیده
  چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش خانواده مبتنی بر طرحواره بر مدیریت هیجان در نوجوانان ناسازگار انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف، جزء پژوهش‎ های کاربردی است و برحسب نحوۀ گردآوری داده‌ها، از نوع پژوهش‌های نیمه‌آزمایشی با طرح دوگروهی و انتساب تصادفی با پیش‌آزمون، پس‌آزمون است. جامعه آماری این تحقیق شامل نوجوانان ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و زوج درمانی گاتمن بر عملکرد جنسی، رضایت جنسی زناشویی و افسردگی در زوجین نابارور

احمد علی پور؛ آرزو فتحی؛ علی اکبر ملکی راد

دوره 9، شماره 2 ، بهمن 1401

https://doi.org/10.29252/ijfp.2023.562816.1169

چکیده
  ناباروری به عنوان یک بحران در زندگی مشترک می‌تواند به عنوان یک ضربه پرقدرت علیه روابط بین زوج عمل کند. هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار و زوج‌درمانی گاتمن بر عملکرد جنسی، رضایت جنسی زناشویی و افسردگی در زوجین نابارور بود. در این مطالعه نیمه‌تجربی تعداد54 زوج نابارور از مرکز ناباروری امید رویان شهر اراک انتخاب ...  بیشتر