نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران
اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر رشد پس از سانحه پس از قطع رابطه‌ عاشقانه(مطالعه موردی)

مینا سلطانی؛ مریم فاتحی زاده

دوره 9، شماره 1 ، تیر 1401، صفحه 1-15

https://doi.org/10.22034/ijfp.2022.536841.0

چکیده
  روابط عاشقانه منبع اصلی شادی برای بسیاری از افراد و بخش عادی زندگی در دورۀ نوجوانی و جوانی است؛ در نتیجه، انحلال این رابطه ممکن است رویدادی پریشان‌کننده باشد. هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر رشد پس از سانحۀ پس از قطع رابطۀ‌ عاشقانه به‌روش نیمه‌آزمایشی تک‌موردی است. به این منظور، سه شرکت‌کنندۀ دختر با تجربۀ ...  بیشتر

بررسی روابط علی کنترل روانشناختی والدین و ذهن آگاهی با رفتارهای پرخطر نوجوانان: نقش میانجی خود تنظیمی هیجانی

مهرنوش حیدری؛ نعیمه محب؛ شهرام واحدی؛ مرضیه علیوندی وفا

دوره 9، شماره 1 ، تیر 1401، صفحه 16-29

https://doi.org/10.22034/ijfp.2022.540136.1043

چکیده
  نوجوانی به واسطه برخی تغییرات زیستی، روانی و اجتماعی با گرایش به انواع رفتارهای پرخطرهمراه بوده است؛ هدف از پژوهش بررسی روابط علی کنترل روانشناختی والدین و ذهن آگاهی با رفتارهای پرخطر نوجوانان با نقش میانجی خود تنظیمی هیجانی بود. جامعه‌ی آماری شامل دانش آموزان دوره اول متوسطه‌ی شهر زنجان می‌باشند که تعداد آن‌ها 46000 هزار نفر بود ...  بیشتر

نقش واسطه‌ای خودکنترلی در رابطه بین اعتیاد به شبکه‌های مجازی اینترنتی و هیجان‌خواهی با طلاق عاطفی و نگرش به خیانت زناشویی در زنان دارای روابط فرازناشویی

پرستو دمرچلی؛ مجید ضرغام حاجبی؛ شکوه نوابی نژاد

دوره 9، شماره 1 ، تیر 1401، صفحه 30-44

https://doi.org/10.22034/ijfp.2022.546642.1072

چکیده
  روابط فرازناشویی یکی از مهم‌ترین آسیب‌هایی است که در سالیان اخیر انسجام خانواده‌ها را تهدید می‌کند. شناسایی و عوامل مرتبط با روابط فرازناشویی اهمیت بسزایی دارد چراکه می‌تواند خطر فروپاشی خانواده را کاهش دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‌ای خودکنترلی در رابطه بین اعتیاد به شبکه‌های مجازی اینترنتی و هیجان‌خواهی با طلاق عاطفی ...  بیشتر

مقایسه‌ی تاثیر درمان‌های‌‌ بازسازی عاطفی و هیجان مدار بر بخشش و بهزیستی روانی در زنان متقاضی طلاق با سابقه ازدواج زودهنگام

سید جواد سیفی قوزلو؛ اسماعیل صدری دمیرچی؛ علی رضایی شریف؛ علی شیخ الاسلامی

دوره 9، شماره 1 ، تیر 1401، صفحه 45-59

https://doi.org/10.22034/ijfp.2022.546821.1073

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور مقایسه‌ی تاثیر درمان‌های مبتنی بر بازسازی عاطفی و هیجان‌مدار بر بخشش و بهزیستی روانی در زنان متقاضیِ طلاق با سابقه ازدواج زودهنگام انجام گرفت. روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش ‌آزمون، پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری بود. جامعه‌ی آماری شامل تمام زنان متقاضی طلاق با سابقه‌ی ازدواج زودهنگام در شهر اردبیل در سال‌ 1399 ...  بیشتر

نقش واسطه‌ای خلاقیت در رابطه الگوهای ارتباطی خانوده با بی‌حوصلگی نوجوانان دختر

سلمان زارعی؛ خدیجه فولادوند

دوره 9، شماره 1 ، تیر 1401، صفحه 60-74

https://doi.org/10.22034/ijfp.2022.536880.0

چکیده
  بی‌حوصلگی یکی از رایج‌ترین هیجان‌های تجربه شده در دوران نوجوانی است. نوجوانان با سطح بی‌حوصلگی بالا از انجام تکالیف مدرسه اجتناب می‌کنند و در زمینه‌های مانند توجه، خودتنظیمی، انگیزه و روابط بین فردی دارای مشکل هستند. هرچند رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و بی-حوصلگی مورد بررسی قرار گرفته است، اما درباره مکانیسم‌های زیربنایی ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر طرحواره و زوج درمانی شناختی رفتاری بر طرحواره‌های ناسازگار اولیه زنان متقاضی طلاق

حدیث ولی زاده؛ شیما پرندین

دوره 9، شماره 1 ، تیر 1401، صفحه 75-89

https://doi.org/10.22034/ijfp.2023.559167.1138

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر طرحواره و زوج درمانی شناختی رفتاری بر طرحواره‌های ناسازگار اولیه زنان متقاضی طلاق شهر کرمانشاه بود. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری را زنان متقاضی طلاق شهر کرمانشاه که در نیمه دوم سال 1400 به مراکز مشاوره مراجعه کرده بودند، تشکیل داده است. ...  بیشتر

شناسایی تجربه زیسته افراد متاهل در ازدواج مجدد پس از طلاق

گلناز امامی؛ منصوره السادات صادقی؛ لیلی پناغی

دوره 9، شماره 1 ، تیر 1401، صفحه 90-103

https://doi.org/10.22034/ijfp.2023.552138.1101

چکیده
  امروزه ازدواج مجدد به شکل رایجی از ازدواج تبدیل شده است. ازدواج مجدد پدیده‌ای است که نه تنها یک زوج و خانواده را درگیر می‌کند، بلکه چندین زوج و خانواده را بنا به موقعیت و نقش‌های افراد درگیر می‌کند. هدف از این پژوهش، بررسی تجربه زیسته‌ افراد متاهل در ازدواج مجدد، پس از طلاق بود. این پژوهش، پژوهشی کیفی بود و به روش پدیدارشناسی با رویکرد ...  بیشتر

پیش بینی نشانگان نارسایی توجه-بیش فعالی در کودکان بر اساس الگوهای ارتباطی والدین در خانواده، مشکلات روابط بین فردی در خانواده و سبک‌های دلبستگی مادران

منصوره نیکوگفتار؛ مژگان کیانی

دوره 9، شماره 1 ، تیر 1401، صفحه 104-116

https://doi.org/10.22034/ijfp.2023.557144.1129

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش الگوهای ارتباطی والدین در خانواده، کیفیت روابط بین فردی و سبک­های دلبستگی مادران در پیش­بینی شدت نشانگان کاستی توجه/ بیش فعالی در کودکان انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کودکان مبتلا به نشانگان کاستی توجه/ بیش فعالی شهر قم در سال 1400 بود که از بین آن­ها  ...  بیشتر

مقایسه اثر‎بخشی ترکیب آموزش مدیریت والدین با فرزندپروری ذهن ‎آگاهانه و پذیرش و تعهد بر استرس والدگری و مشکلات برونی سازی ‎شده کودک

فرزانه کوثری؛ پرویز صباحی؛ شاهرخ مکوند حسینی

دوره 9، شماره 1 ، تیر 1401، صفحه 117-130

https://doi.org/10.22034/ijfp.2023.1975498.1186

چکیده
  امروزه برنامه ‎های ترکیبی فرزندپروری که علاوه بر آموزش مهارت‎های فرزندپروری رفتاری، با اهمیت دادن به افکار و احساسات والدین به تنظیم هیجان والدین می‎پردازند، اثربخشی بالاتری را از برنامه‎های غیرترکیبی نشان داده‎اند، اما شواهدی برای مقایسه این برنامه ‎های ترکیبی وجود ندارد.  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی برنامه ...  بیشتر

مقایسه درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش و رفتاردرمانی دیالتیکی بر تاب‌آوری و ابراز وجود در زنان آزاردیده از خشونت‌های خانگی

زهرا طاهریان؛ افسانه دهقان؛ ملیحه مهدیخانی

دوره 9، شماره 1 ، تیر 1401، صفحه 131-142

https://doi.org/10.22034/ijfp.2023.536733.0

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و رفتاردرمانی دیالکتیکی بر تاب‌آوری و ابراز وجود در زنان آزاردیده از خشونت‌های خانگی انجام شد. روش پژوهش آزمایشی و طرح تحقیق نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون چندگروهی بود. جامعه آماری کلیه زنان آزاردیده خشونت خانگی در شهرستان ساری مراجعه‌کننده به اورژانس اجتماعی ...  بیشتر