نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نوع مقاله : پژوهش کیفی

نویسندگان

گروه روانشناسی بالینی-خانواده، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.29252/ijfp.2023.552138.1101

چکیده

امروزه ازدواج مجدد به شکل رایجی از ازدواج تبدیل شده است. ازدواج مجدد پدیده‌ای است که نه تنها یک زوج و خانواده را درگیر می‌کند، بلکه چندین زوج و خانواده را بنا به موقعیت و نقش‌های افراد درگیر می‌کند. هدف از این پژوهش، بررسی تجربه زیسته‌ افراد متاهل در ازدواج مجدد، پس از طلاق بود. این پژوهش، پژوهشی کیفی بود و به روش پدیدارشناسی با رویکرد توصیفی انجام شد. مشاکت‌کنندگان به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. با 12 نفر، 7 زن و 5 مرد، که پس از طلاق ازدواج مجدد کرده‌اند، مصاحبه عمقی نیمه ساختار یافته انجام شد. برای تحلیل داده‌ها از روش کلایزی استفاده شد. 8 مضمون اصلی "عوامل تشویق کننده برای ازدواج مجدد"، "انتخاب همسر جدید"، "امید به زندگی بهتر"، "زندگی دوستانه و صمیمانه در ازدواج مجدد"، "احساس عشق و خشنودی"، "تغییرات فردی در ازدواج مجدد"، "چالش‌های مرتبط با ازدواج مجدد و طلاق مجدد" بدست آمد. تحلیل نتایج بدست آمده نشان داد که جنبه‌های مختلف ازدواج مجدد افراد تا حد بسیاری تحت تاثیر ازدواج پیشین آنها می‌باشد. از ابتدای تصمیم‌گیری برای ازدواج مجدد و انتخاب همسر جدید تا چگونگی حل تعارضات و بحث کردن در ازدواج مجدد، همگی تحت تاثیر ازدواج پیشین افراد می‌باشد. در واقع افراد در ازدواج مجدد، ازدواج اول خود را ملاک قرار می‌دهند و از هر آنچه که شبیه به ازدواج پیشین آنها می‌باشد، فاصله می‌گیرند. افراد در ازدواج مجدد به دنبال ازدواجی می باشند که ویژگی‌های منفی ازدواج اول را نداشته باشد و حتی توانایی جبران کمبودهای آن را نیز داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Individuals Lived Experience in Remarriage, After Divorce

نویسندگان [English]

  • Golnaz Emami
  • Mansuore Sadeghi
  • Leili Panaghi

Family Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Nowadays remarriage has become a common form of marriage. Remarriage is a phenomenon which affects not only one couple, and one family, but also several couples and families based on the individual situation, and their roles. This study aimed to survey the individuals lived experience in remarriage after divorce. This research was a qualitative research which was done by the phenomenological method with descriptive approach. The participants were selected by purposive sampling method. A semi-structured profound interview was done with 12 people, including 7 women and 5 men. For analyzing the data, the Colizzi method was used. Eight main themes which are “Incentives for remarriage”, “criteria for choosing a new spouse”, “hope for a better life”, “friendly, and intimate life in remarriage”, “feeling of love and satisfaction”, “maturity in remarriage”, “challenges associated to remarriage”, and “re-divorce” were obtained. The results indicated that different aspects of individual’s remarriage are largely affected by their previous marriage. The person's prior marriage affects every step of the remarriage process, from deciding to do so and selecting a partner to how to handle disagreements and communicate during it. In fact, those who get remarried use their first marriage as a criterion and tend to steer clear of anything like their first union. Individuals in remarriage seek for a marriage which does not have the negative characteristics of the first marriage, and even has the ability to compensate for its defect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Divorce
  • Lived Experience
  • Remarriage