نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران
الگوی پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس سیستم های فعال سازی/ بازداری رفتاری: بررسی نقش میانجیگر ذهنی سازی

حسنی اکبری؛ رضا قربان جهرمی؛ محمدعلی بشارت؛ روح الله شهابی

دوره 9، شماره 2 ، بهمن 1401، ، صفحه 99-114

https://doi.org/10.22034/ijfp.2023.560252.1147

چکیده
  رضایت زناشویی پایدارترین پیش‌بینی کننده ثبات در زندگی است و یکی از مولفه‌های موثر بر آن، نوع سیستم فعال‌سازی و بازداری‌رفتاری است. تفاوت-های فردی در این‌سیستم، در نحوه واکنش زوجین به مشکلات بین‌فردی موثر است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سیستم‌های فعال‌سازی/ بازداری رفتاری و رضایت زناشویی با میانجی‌گری ذهنی‌سازی انجام ...  بیشتر

سنجش اثربخشی زوج‌درمانی پارادوکسی بر مشکلات زوجین: مطالعه موردی

محمدعلی بشارت

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.52547/ijfp.7.1.1

چکیده
   زوج­درمانی به‌عنوان درمان ترجیحی آشفتگی­ها و مشکلات متداول در روابط بین زوجین، شناخته شده است. مدل­های مختلف زوج­درمانی با هدف مشترک درمان آشفتگی­های ارتباطی زوجین پا به عرصه گذاشته­اند، گرچه همچنان با رویکردی جامع و کارآمد فاصله دارند. این مقاله دو هدف اصلی دارد: هدف اول، معرفی اصول و فنون یک مدل جدید زوج­درمانی، ...  بیشتر

پیش‌بینی سازگاری زوجین بر اساس کمال‌گرایی معنوی/مذهبی و سلامت معنوی

محمد علی بشارت؛ رقیه خواصی؛ خاطره حمیدی؛ مهسا رجایی

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 3-14

https://doi.org/10.29252/ijfp.6.2.3

چکیده
  کمال‌گرایی معنوی/مذهبی، یکی از تعیین‌کننده‌های سازگاری زوجین است. سلامت معنوی نیز که رابطه‌ای قوی با کمال‌گرایی معنوی/مذهبی دارد، در تقویت سازگاری زوجین نقشی تعیین‌کننده ایفا می‌کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه کمال‌گرایی معنوی/مذهبی و سلامت معنوی با سطوح سازگاری زوجین بود. 307 زن و مرد متأهل (148 مرد، 159 زن) از جمعیت عمومی شهر تهران ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی گاتمن و زوج‌درمانی هیجان‌محور بر صمیمیت زناشویی زوجین

حسین صائمی؛ محمد علی بشارت؛ علی اصغر اصغرنژاد فرید

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 39-52

چکیده
  صمیمیت در ازدواج برای داشتن ارتباطات زناشویی و خانوادگی محکم ضروری است. هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی گاتمن و هیجان‌محور بر صمیمیت زناشویی زوجین بود. بدین منظور از بین زوجینی که سال 1396در شهر شاهرود به مراکز مشاوره آرامش، افق و خانواده مراجعه کردند، تعداد 36 زوج انتخاب و بر اساس نمره پایین‌تر از میانگین در سازگاری زناشویی ...  بیشتر

نقش واسطهای دشواری تنظیم هیجان در رابطه بین آسیبهای دلبستگی و اختلالهای جنسی

محمد علی بشارت؛ شراره عبدالله‌خانی؛ مسعود غلامعلی لواسانی

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 3-16

https://doi.org/10.22034/ijfp.2018.245535

چکیده
  شناخت متغیرهای تأثیرگذار بر پدیدآیی اختلال‌های جنسی اهمیت بسزایی دارد. آگاهی از شیوه عملکرد و رابطه این متغیرها با یکدیگر در حوزه پیشگیری و درمان اختلا‌ل‌های جنسی می‌تواند بهزیستی زندگی زوجی را بهبود بخشد و هزینه‌های تحمیل‌شده روان‌شناختی و جامعه‌شناختی آن را کاهش دهد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌ای دشواری تنظیم هیجان در ...  بیشتر

نقش تعدیل‌کننده عواطف مثبت و منفی در رابطه بین دانش و نگرش جنسی با رضایت زناشویی

محمد علی بشارت؛ طیبه میرزایی؛ مسعود غلامعلی لواسانی؛ مرتضی نقی‌پور

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 3-18

چکیده
  چکیده: رضایت زناشویی از عواملی است که موجب رضایت و خشنودی در زندگی می‌شود. شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر رضایت زناشویی، برای کمک به حفظ ازدواج بسیار لازم و کمک‌کننده است. مطالعات نشان می‌دهند که دانش و نگرش جنسی و عواطف مثبت و منفی می‌توانند به شکل‌های مختلف رضایت زناشویی را تحت تاثیر قرار دهند. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل‌کننده ...  بیشتر

نقش واسطه‌ای مشکلات بین‌شخصی در رابطه بین سبک‌های والدگری و مشکلات زناشویی

محمدعلی بشارت؛ میترا کامران

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 3-16

چکیده
  چکیده: تعامل‌های بین اعضای خانواده در کودکی، به‌ویژه رابطه والدین- کودک، بر چگونگی رفتار افراد در روابط بین‌شخصی در بزرگسالی تأثیر می‌گذارد. کیفیت روابط زوجین از سبک‌های والدگری و مشکلات بین‌شخصی برخاسته از آنها تأثیر می‌پذیرد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌ای مشکلات بین‌شخصی در رابطه بین سبک‌های والدگری و مشکلات زناشویی ...  بیشتر

پیش‌بینی سطوح رضایت جنسی و سازگاری زناشویی بر اساس متغیرهای شغلی، تعهد، صمیمیت و دانش و نگرش جنسی

محمدعلی بشارت؛ بهار رفیع زاده

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1395، ، صفحه 31-46

چکیده
  چکیده: رضایت جنسی و سازگاری زناشویی از ابعاد مهم زندگی زناشویی هستند که به شدت کیفیت و پایداری رابطه زوجین را تحت تاثیر قرار می‌دهند. مطالعات نشان داده‌اند که عوامل متعددی ازجمله عوامل روانی، اجتماعی، اقتصادی، فردی و ویژگی‌های جمعیت شناختی بر رضایت جنسی و سازگاری زناشویی تاثیرگذار هستند. هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی سطوح رضایت جنسی ...  بیشتر

نقش تعدیل‌کننده پیوندهای والدینی در رابطه بین ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی و سازگاری زوجین

محمدعلی بشارت؛ سمیه رامش؛ سید محمدرضا رضازاده

دوره 2، شماره 2 ، آبان 1394، ، صفحه 15-26

چکیده
  کیفیت رابطه زوجین و سازگاری آنها و پیوندهای والدینیبررسی نقش تعدیل­کننده پیوندهای والدینی در رابطه بین ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی و سازگاری زوجین افراد در پژوهش کردند. از شرکت­کنندگان خواسته شد مقیاس ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی (BNSG-S)، پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبوک- راست (GRIMS)ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی و سازگاری ...  بیشتر

نقش تعدیل‌کننده ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی در رابطه بین سبک‌های فرزندپروری والدین و رضایت زناشویی فرزندان

محمدعلی بشارت؛ سیده نعیمه هوشمند؛ سید محمدرضا رضازاده؛ مسعود غلامعلی لواسانی

دوره 2، شماره 1 ، آبان 1394، ، صفحه 15-28

چکیده
  یکی از پیامدهای بلندمدت سبک­های فرزندپرروی والدین برای فرزندان، تاثیر بر رضایت زناشویی آنها است. ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی فرزندان نیز هم­زمان، با سبک­های فرزندپروری والدین و با رضایت زناشویی آنها رابطه دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل کننده ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی در رابطه بین سبک­های فرزندپروری والدین ...  بیشتر

تبیین سازگاری با ناباروری بر اساس کیفیت رابطه، باورهای زوجین و حمایت اجتماعی

محمدعلی بشارت؛ مهدیه لشکری؛ سید محمدرضا رضازاده

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1393، ، صفحه 41-54

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش تبیین شاخص‌های سازگاری با ناباروری بر اساس کیفیت رابطه و باورهای زوجین و حمایت اجتماعی بود. تعداد 100 زوج نابارور (100 زن، 100 مرد) از میان کسانی که به مرکز درمان ناباروری رویان در تهران مراجعه کرده بودند و برای اولین بار تحت درمان نابارور قرار گرفته بودند، در این پژوهش شرکت کردند. از شرکت کنندگان خواسته شد تا مقیاس سازگاری ...  بیشتر

نقش واسطه‌ای روانسازه‌های ناسازگار اولیه در رابطه بین سبک‌های والدگری و مشکلات زناشویی

محمدعلی بشارت؛ سپیده دهقانی؛ فهیمه سادات تولائیان

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 3-18

چکیده
  : روانساز­ه­های ناسازگار اولیه از طریق تجربه­های کودکی، مخصوصا تجربه­های والدین- فرزندان، تشکیل می­شوند. این روانسازه­ها افکار، رفتار و روابط بین­شخصی فرد را در ادامه زندگی تحت تاثیر قرار می­دهند. کیفیت روابط زوجین از سبک­های والدگری و روانسازه­های برخاسته از آنها، تاثیر می­پذیرد. هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش ...  بیشتر