نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران
رابطه والد- فرزند در مسیر موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی در خانواده‌های مادر سرپرست: یک پژوهش کیفی

زهرا عسگری؛ رضوان‌ السادات جزایری

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 3-14

https://doi.org/10.22034/ijfp.2021.245541

چکیده
  : والدین نقش مهمی در وضعیت تحصیل فرزندان خود دارند. موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان تک سرپرست در بستر رابطه والد-فرزند یکی از بحث برانگیزترین موضوعات است که مورد نظر دانش‌آموزان و خانواده‌ها است. بنابراین، هدف این پژوهش کیفی واکاوی رابطه والد-فرزند در مسیر موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان مادر سرپرست بود. مشارکت‌کنندگان10 نفر از دانش‌آموزان ...  بیشتر

نقش میانجی همدلی در رابطه بین کارکردهای خانواده و قلدری در دانش‌آموزان

عباس اصغری شربیانی؛ سجاد بشرپور

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 15-26

https://doi.org/10.22034/ijfp.2021.245542

چکیده
  قلدری به‌عنوان برجسته‌ترین نوع خشنونت در مدارس به یک حالت عدم تعادل قدرت بین دو نفر تعریف می‌شود که در آن فرد قوی‌تر به کرات و به اشکال مختلف فیزیکی، کلامی یا روانشناختی باعث آزار و اذیت و صدمه در فرد ضعیف‌تر می‌شود. هدف پژوهش حاضر تعیین نقش میانجی همدلی در رابطه بین کارکردهای خانواده و رفتارهای مرتبط با قلدری بود. جامعه آماری پژوهش ...  بیشتر

پیش‌بینی طلاق عاطفی زوجین براساس الگوهای ارتباطی خانواده و ساختار انگیزشی

محمد نریمانی؛ سعید رحیمی؛ مهرناز صداقت

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 27-38

https://doi.org/10.22034/ijfp.2021.245543

چکیده
  طلاق عاطفی از مهمترین آسیب‌هایی است که خانواده با آن مواجه بوده و مهمترین عامل از هم‌گسیختگی خانواده است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش الگوهای ارتباطی خانواده و ساختار انگیزشی در پیش‌بینی طلاق عاطفی زوجین بود. یکصد و شصت و یک فرد متأهل (87 مرد و 74 زن) در این پژوهش شرکت کردند. شرکت‌کنندگان پرسشنامه تجدیدنظر شده الگوهای ارتباطی (FCPQ-R)، پرسشنامه ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی گاتمن و زوج‌درمانی هیجان‌محور بر صمیمیت زناشویی زوجین

حسین صائمی؛ محمد علی بشارت؛ علی اصغر اصغرنژاد فرید

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 39-52

چکیده
  صمیمیت در ازدواج برای داشتن ارتباطات زناشویی و خانوادگی محکم ضروری است. هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی گاتمن و هیجان‌محور بر صمیمیت زناشویی زوجین بود. بدین منظور از بین زوجینی که سال 1396در شهر شاهرود به مراکز مشاوره آرامش، افق و خانواده مراجعه کردند، تعداد 36 زوج انتخاب و بر اساس نمره پایین‌تر از میانگین در سازگاری زناشویی ...  بیشتر

پدیدارشناسی تجارب مادران با فرزند مبتلا به ناتوانی یادگیری

حسین متین؛ صدیقه احمدی؛ مرضیه جلالی

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 53-64

https://doi.org/10.22034/ijfp.2021.245545

چکیده
  وجود کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری اغلب نظام خانواده را تحت تأثیر قرار می‌دهد و تغییرات مهمی در زندگی خانواده‌ها و به‌ویژه نزد مادران ایجاد می‌کند. بررسی تجارب و اثرات ناتوانی یادگیری بر زندگی از زاویه دید والدین کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری به‌ویژه مادران این کودکان دارای اهمیت است. بر همین اساس، هدف این پژوهش دستیابی به ...  بیشتر

رابطه علی غنی‌سازی کار- خانواده با بهزیستی روانشناختی: نقش واسطه‌ای تعادل کار- زندگی

نسرین ارشدی؛ سیده صدف کاظمی شاهندشتی

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 65-76

چکیده
  از آنجا که بررسی و شناخت متغیرهای مؤثر بر بهزیستی روانشناختی از اهمیت بالایی برخوردار است، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه علی غنی‌سازی کار- خانواده با بهزیستی روانشناختی با توجه به نقش واسطه‌ای تعادل کار- زندگی انجام شد. در این پژوهش 363 نفر(222 مرد و 141 زن) از کارکنان شرکت ملی حفاری ایران شرکت کردند. شرکت‌کنندگان پرسشنامه‌های غنی‌سازی ...  بیشتر