نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران
نقش واسطه‌ای روانسازه‌های ناسازگار اولیه در رابطه بین سبک‌های والدگری و مشکلات زناشویی

محمدعلی بشارت؛ سپیده دهقانی؛ فهیمه سادات تولائیان

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1393، صفحه 3-18

چکیده
  : روانساز­ه­های ناسازگار اولیه از طریق تجربه­های کودکی، مخصوصا تجربه­های والدین- فرزندان، تشکیل می­شوند. این روانسازه­ها افکار، رفتار و روابط بین­شخصی فرد را در ادامه زندگی تحت تاثیر قرار می­دهند. کیفیت روابط زوجین از سبک­های والدگری و روانسازه­های برخاسته از آنها، تاثیر می­پذیرد. هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش ...  بیشتر

نقش بازدارنده باورهای مذهبی و پیوند با خانواده در گرایش به مصرف سیگار، مواد مخدر و مشروبات الکلی

سعیده بزازیان؛ یدالله رجائی؛ لیلا افسری

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1393، صفحه 19-28

چکیده
  گرایش به مواد مخدر یکی از معضلات جامعه امروزی به خصوص در نسل جوان است. عوامل خطر ساز و بازدارنده فردی، خانوادگی و اجتماعی درگرایش به مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی موثرند. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش بازدارنده باورهای مذهبی و پیوند با خانواده در گرایش دانشجویان به مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی بود. در راستای این هدف کلی، نمونه ای متشکل ...  بیشتر

تدوین مدل خانواده سالم به روش پژوهش آمیخته اکتشافی

مسعود صادقی؛ مریم فاتحی‌زاده؛ سید احمد احمدی؛ فاطمه بهرامی؛ عذرا اعتمادی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1393، صفحه 29-40

چکیده
  کشف معیارها و ویژگی­های خانواده سالم از نظر مفهومی و مبانی درمانی مهم است. این پژوهش با هدف تدوین مدلی از خانواده سالم در جامعه ایرانی به روش طرح تحقیق آمیخته اکتشافی (کیفی- کمی) انجام شده است. در مرحله کیفی ابتدا جلسات مصاحبه توسط پژوهشگران با زوجین و متخصصان خانواده انجام گرفت و معیارها و ویژگی­های خانواده سالم بر اساس نظر زوجین ...  بیشتر

سبک‌های دلبستگی، اِسناد علّی و اِسناد مسوولیت به عنوان پیش‌بین‌های خشونت علیه‌ زنان

رضا خجسته‌مهر؛ عباس امان‌الهی؛ اسماعیل زهره‌ای؛ غلامرضا رجبی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1393، صفحه 41-52

چکیده
  : هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه سبک­های دلبستگی (اضطرابی و اجتنابی) و اِسناد­های ارتباطی (اِسناد علّی و اِسناد مسوولیت) با خشونت علیه زنان بود. 130 زن خشوت­دیده مراجعه­کننده به اورژانس اجتماعی شهر شیراز به پرسشنامه تجدید نظر شده تجارب در روابط نزدیک (ECR-R)، مقیاس اِسنادهای ارتباطی (RAM) و پرسشنامه خشونت نسبت به زنان (VTWI) پاسخ دادند. نتایج ...  بیشتر

اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر به شیوه گروهی بر افزایش شادکامی مادران کودکان با نیازهای ویژه

جواد خدادادی سنگده؛ سید عبدالحسین تولائیان؛ مصطفی بلقان‌آبادی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1393، صفحه 53-62

چکیده
  تولد هر کودک دارای نیازهای ویژه، والدین و خانواده­ها را با مشکلات جدیدی مواجه می­سازد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر روان­درمانی مثبت­نگر به شیوه گروهی بر افزایش شادکامی مادران دارای کودکان با نیازهای ویژه بود. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون- 45 روز پیگیری با گروه کنترل بود. به این منظور، 20 مادر دارای ...  بیشتر

رابطه علّی بین سبک‌های فرزندپروری و عملکرد تحصیلی با واسطه خودکارآمدی تحصیلی و انگیزه پیشرفت در دانشجویان

جلال مرادیان؛ سیروس عالی‌پور؛ منیجه شهنی ییلاق

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1393، صفحه 63-74

چکیده
  خانواده مهم­ترین محیط اجتماعی است که بر رشد افراد تاثیر می­گذارد. فرد نه تنها از نظر جسمی و زیستی بلکه از نظر شخصیتی نیز تحت­ تاثیر تجارب اولیه خود در محیط خانواده قرار می­گیرد. هدف از پژوهش حاضر آزمایش مدل رابطه علّی بین سبک­های فرزندپروری و عملکرد تحصیلی با واسطه خودکارآمدی تحصیلی و انگیزه پیشرفت در دانشجویان بود. 236 دانشجوی ...  بیشتر