نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران
بررسی تطبیقی اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌محور (EFCT) و زوج‌درمانی روایتی (NCT) بر کیفیت زناشویی و کارکردهای مختل هیجانی، شناختی و رفتاری زوجین آشفته

رحیم بهرادفر؛ رضوان السادات جزایری؛ فاطمه بهرامی؛ محمدرضا عابدی؛ عذرا اعتمادی؛ سید محسن فاطمی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1395، صفحه 3-16

چکیده
  چکیده: آشفتگی روابط زوجی ازجمله شایع‌ترین عوامل استرس‌زای دهه‌های اخیر است که تاثیرات منفی قابل‌توجهی بر سلامت زیستی، روانی و اجتماعی زوجین و فرزندان آنها دارد. این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی روایتی و هیجان محور بر کیفیت زناشویی و کارکردهای مختل هیجانی، شناختی و رفتاری زوجین آشفته انجام شد. طرح پژوهش حاضر از نوع کارآزمایی ...  بیشتر

اثربخشی برنامه روان‌شناختی خانواده‌محور مبتنی بر الگوی اسلامی ‌ایرانی بر رضایت زناشویی

فریبا روایی؛ غلامعلی افروز؛ سیمین حسینیان؛ محمد خدایاری‌فرد؛ ولی‌الله فرزاد

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1395، صفحه 17-30

چکیده
  چکیده: اندیشه تشکیل خانواده، نیل به آرامش روان و امنیت درون و تجربه خوشبختی حقیقی است و رضایت زناشویی یک گام مهم در نیل به این آرامش است. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی برنامه آموزشی خانواده‌محور بر پایه الگوی اسلامی ایرانی بر رضایت زناشویی بود. طرح پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. تعداد ...  بیشتر

پیش‌بینی سطوح رضایت جنسی و سازگاری زناشویی بر اساس متغیرهای شغلی، تعهد، صمیمیت و دانش و نگرش جنسی

محمدعلی بشارت؛ بهار رفیع زاده

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1395، صفحه 31-46

چکیده
  چکیده: رضایت جنسی و سازگاری زناشویی از ابعاد مهم زندگی زناشویی هستند که به شدت کیفیت و پایداری رابطه زوجین را تحت تاثیر قرار می‌دهند. مطالعات نشان داده‌اند که عوامل متعددی ازجمله عوامل روانی، اجتماعی، اقتصادی، فردی و ویژگی‌های جمعیت شناختی بر رضایت جنسی و سازگاری زناشویی تاثیرگذار هستند. هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی سطوح رضایت جنسی ...  بیشتر

اثربخشی الگوی گشتاوری السون بر تاب‌آوری و تعارضات زناشویی زوجین

نازک حسینی حاجی بکنده؛ شکوه نوابی نژاد؛ علیرضا کیامنش

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1395، صفحه 47-58

چکیده
  چکیده: در بسیاری از زوجین احساسات مثبت اولیه در گذر زمان کاهش می‌یابد و تعارضات شدید جایگزین آن می‌شود. استفاده از سبک‌های مخرب حل تعارض صرفا باعث دوری بیشتر زوج‌ها می‌شود و توانایی زوج‌ها در کاربرد مهارت‌های حل مساله می‌تواند عاملی برای بهبود روابط زوجین باشد. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی مدل گشتاوری السون بر تاب‌آوری و تعارضات ...  بیشتر

اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر رضایت زناشویی و امیدواری زوجین

ناصر یوسفی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1395، صفحه 59-70

چکیده
  چکیده: مهارت‌های زندگی از مولفه‌های مهم در روابط زناشویی و امید به زندگی محسوب می‌شود. امروزه مهارت‌های زندگی به‌عنوان یکی از کاربردی‌ترین آموزش‌ها برای کاهش تعارض زناشویی و پیشگیری از وقوع طلاق در نظر گرفته می‌شود. هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر رضایت زناشویی و امیدواری بود. طرح پژوهش حاضر از نوع آزمایشی ...  بیشتر

رابطه غنی‌سازی کار- خانواده با رفتارهای شهروندی سازمانی از طریق خُلق مثبت و خشنودی شغلی: آزمون نظریه رویدادهای عاطفی

سید اسماعیل هاشمی؛ فرشته کاظمی گورتی؛ کیومرث بشلیده؛ عبدالزهرا نعامی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1395، صفحه 71-80

چکیده
  نظریه رویدادهای عاطفی یک مدل روان‌شناختی است که توسط ویس و کرپانزانو ارایه شد. طبق این نظریه پاسخ‌های هیجانی یک فرد به رویدادهای محیط کار، به‌طور گسترده‌ای نگرشها و رفتار بعدی وی را تعیین می‌کند. هدف از انجام پژوهش حاضر آزمون این نظریه از طریق بررسی رابطه غنی‌سازی کار- خانواده با رفتارهای شهروندی سازمانی از طریق خُلق مثبت و خشنودی ...  بیشتر

ارزیابی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس‌های دیدگاه‌فهمی‌ خود (SDPT) و دیدگاه‌فهمی همسر (ODPT)

رضا خجسته‌مهر؛ نوشین روشن‌روان؛ ذبیح اله عباس‌پور

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1395، صفحه 81-92

چکیده
  چکیده: دیدگاه‌فهمی به‌عنوان جنبه‌ی شناختی همدلی، توانایی گذاشتن خود به‌جای شخص دیگر است؛ به این صورت که فرد موقعیت و شرایط دیگری را درک می‌کند و به‌اصطلاح با کفش او راه می‌رود و تدبر و تاملش مانند او می‌شود. به نظر می‌رسد که دیدگاه‌فهمی ویژگی باشد که به‌طور مساوی برای افزایش تعاملات مثبت هم در روابط عاشقانه و هم در روابط غیرعاشقانه ...  بیشتر