نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران
برازش مدل علی مبتنی بر آشفتگی روابط زوجی براساس فراهیجان منفی: نقش میانجی حساسیت به طرد در افراد متأهل

متینه عبادی؛ سجاد بشرپور؛ محمد نریمانی

دوره 7، شماره 2 ، دی 1399، ، صفحه 61-74

https://doi.org/10.22034/ijfp.2021.245575

چکیده
  نارضایتی، ناسازگاری و آشفتگی در روابط زناشویی سلامت فرد، خانواده و جامعه را با مشکل رو به رو می­سازد؛ از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی برازش مدل علی مبتنی بر آشفتگی روابط زوجی براساس فراهیجان منفی با نقش میانجی حساسیت به طرد در افراد متأهل شهر رشت بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه­ آماری این پژوهش را کلیۀ متأهلین ...  بیشتر

پیش‌بینی طلاق عاطفی زوجین براساس الگوهای ارتباطی خانواده و ساختار انگیزشی

محمد نریمانی؛ سعید رحیمی؛ مهرناز صداقت

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 27-38

https://doi.org/10.22034/ijfp.2021.245543

چکیده
  طلاق عاطفی از مهمترین آسیب‌هایی است که خانواده با آن مواجه بوده و مهمترین عامل از هم‌گسیختگی خانواده است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش الگوهای ارتباطی خانواده و ساختار انگیزشی در پیش‌بینی طلاق عاطفی زوجین بود. یکصد و شصت و یک فرد متأهل (87 مرد و 74 زن) در این پژوهش شرکت کردند. شرکت‌کنندگان پرسشنامه تجدیدنظر شده الگوهای ارتباطی (FCPQ-R)، پرسشنامه ...  بیشتر

نقش واسطهای الگوهای تعاملی زوجین در رابطه بین آسیبپذیریهای بادوام و دلزدگی زناشویی زوجین متقاضی طلاق

محمد نریمانی؛ اصغر پوراسمعلی؛ نیلوفر میکائیلی؛ نادر حاجلو

دوره 2، شماره 2 ، آبان 1394، ، صفحه 51-66

چکیده
  دلزدگی زناشویی به عنوان یکی از عامل‌های اساسی طلاق در ادبیات پژوهشی مطرح است که تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله نورزگرایی، عملکرد خانواده اصلی، باورهای ارتباطی و الگوهای تعاملی زوجین قرار دارد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثرات مستقیم و غیر‌مستقیم آسیب‌پذیری‌های بادوام یعنی نورزگرایی، عملکرد خانواده اصلی و باورهای ارتباطی زوجین ...  بیشتر