نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران
مدل‌یابی علی طلاق هیجانی در زوجین براساس پرخاشگری عاطفی و مقابله زوجین: نقش میانجی راهبردهای تنظیم هیجان

ساناز عینی؛ اسرا فتاحی؛ فاطمه شهنازدوست؛ مهین ویسمرادی

دوره 10، شماره 1 ، مرداد 1402، ، صفحه 18-33

https://doi.org/10.22034/ijfp.2024.561022.1153

چکیده
  طلاق هیجانی شکلی از طلاق است که در آن زوجین به زندگی مشترک خود ادامه می‌دهند؛ اما نسبت به یکدیگر سرد هستند، احساس انزوا می‌کنند و زندگی جداگانه‌ای را بدون گرفتن طلاق رسمی انجام می‌دهند. هدف پژوهش حاضر مدل­یابی علی طلاق هیجانی بر اساس پرخاشگری عاطفی و مقابله زوجین با نقش میانجی راهبردهای تنظیم هیجان در میان زوجین استان گیلان بود.  ...  بیشتر