نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه چمران اهواز

چکیده

ررفضیلت ها که همان نقاط قوت یا ویژگی­های شخصیتی تعریف می شوند، امکان زندگی خوب یا زندگی با ارزش را فراهم می کنند و بر کیفیت روابط زناشویی اثر می گذارند. پروفایل فضیلت های زناشویی (MVP) شامل ماده هایی است که سطوح فردمحور و دیگرمحور فضیلت های زناشویی را در رابطه زناشویی می سنجد. هدف پژوهش حاضر ارزیابی ویژگی های روان سنجی پروفایل فضیلت های زناشویی بود. به منظور دستیابی به این هدف، 228 شرکت کننده ی متاهل (111زن و 109 مرد) به پروفایل فضیلت های زناشویی((MVP پاسخ دادند. یافته ها ساختار پنج عاملی MVP را تایید کردند. یافته ها همچنین نشان داد که پروفایل فضیلت های زناشویی از روایی سازه همگرا و پایایی مطلوبی برخوردار است. بنابراین، استفاده از این سنجه به پژوهشگران حوزه خانواده درمانی و ازدواج و به زوج درمانگران و مربیان برنامه های آموزش ارتباط زنان و شوهران توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Psychometric properties of the Marital Virtues Profile (MVP) in an Iranian sample

نویسندگان [English]

  • reza khojastehmehr
  • sara shirmardi
  • kiumars beshlideh

چکیده [English]

Virtues, defined as strengths or personality traits, enable a good or valuable life.Applying the concept of marital virtues to the context of the marital relationship is a result of recent positive psychology works. One of the tools for measuring marital virtues is the Marital Virtues Profile (MVP). Research has shown that marital virtues affect marital quality, stability, and adjustment. The MVP includes items that measure the individual and other-centeredness levels of marital virtues in a marital relationship. The present study aimed to evaluate the psychometric properties of the martial virtues profile in married people in Izeh. To achieve this goal, 228 married individuals (118 females and 110 males) responded to the profile of martial virtues. The findings confirmed the five-factor structure of the marital virtues profile (admiration, understanding, sacrifice, justice, and forgiveness) in the Iranian sample as well. Findings also showed that this measure has good reliability and validity. The internal consistency of MVP was 0.89 using Cronbach's alpha and the correlation between MVP with the Relationship Assessment Scale (RAS) was 0/49. Therefore, the implication of this measure is recommended for family and marriage researchers, family and couples therapists and educators of marriage education programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital virtues
  • psychometric property
  • marriage
اعتمادی، ع.، جابری، س.، جزایری، ر.، و احمدی، س. ا. (1393). بررسی رابطه مهارت­های ارتباطی، الگوهای ارتباطی و سبک­های حل تعارض با صمیمیت زناشویی در زنان شهر اصفهان. مجله زن و جامعه، 5، 74-63.
بشلیده، ک.، یوسفی، ن.، حقیقی، ج.، و بهروزی، ن. (1391). بررسی ساختار عاملی مقیاس عزت نفس روزنبرگ با سه شکل واژه‌پردازی مثبت، منفی و نیمی از ماده­های مثبت و نیمی منفی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. مطالعات روانشناسی تربیتی، 9، 66-42.
جوادی، ب.، افروز، غ.، حسینیان، س.، آذزبایجانی، م.، و غلامعلی لواسانی، م. (1394). اثربخشی آموزش مهارت­های ارتباطی و تعاملات عاطفی با رویکرد ارزش­های دینی بر رضایت زناشویی. مجله روانشناسی خانواده، 2، 14-3.
خجسته­ مهر، ر.، اسمعیلی بابادی، ن.، و عباس‌پور، ذ. (1396). ارزیابی ویژگی­های روان­سنجی مقیاس اخلاق رابطه­ای. مجله روانشناسی خانواده، 74-61.
خجسته‌ مهر، ر.، آقایی، ز.، و امیدیان، م. (1396). فراتحلیل رابطه فداکاری و کیفیت زناشویی. فصلنامه روان شناسی معاصر، 12، 153-143.
خجسته­ مهر، ر.، پارسی، ا.، و شیرالی‌نیا، خ. (1394). نقش تعدیل­کننده هیجان در رابطه بین هیجان منفی و تبادلات زناشویی مخرب در زنان. مجله روانشناسی خانواده، 1، 58-49.
خجسته­ مهر، ر.، داتلی بیگی، م،. و عباس پور، ذ. (1397). آزمون مدل مدارا با رویکرد اسلامی در بافت زندگی زناشویی. مجله رواشناسی خانواده، 5، 70-57.
خجسته­ مهر، ر.، روشن‌روان، ن.، و عباس‌پور، ذ. (1395). ارزیابی ویژگی­های روان­سنجی مقیاس­های دیدگاه‌فهمی خود (SDPT) و دیدگاه‌فهمی همسر (ODPT). مجله روانشناسی خانواده، 3، 92-81.
خجسته‌ مهر، ر.، عباس‌پور، ذ.، و دانیالی، ز. (1384). نظریهها و آزمونها در روانشناسی خانواده و ازدواج. تهران: انتشارات رشد.
خجسته­ مهر، ر.، فرامرزی، س.، و رجبی، غ. (1391). بررسی نقش ادراک انصاف بر کیفیت زناشویی. مطالعات روان شناختی، 8، 50-32.
خجسته­ مهر، ر.، کرایی، ا.، و رجبی، غ. (1388). بررسی یک مدل پیشنهادی برای پیشایندها و پیامدهای گذشت در ازدواج. پژوهش­های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)، 4، 184-155.
خجسته ­مهر، ر.، کوچکی، ر.، و رجبی، غ. (1391). نقش واسطه‌ای اسنادهای ارتباطی و راهبردهای حل تعارض غیرسازنده در رابطه بین سبک­های دلبستگی و کیفیت زناشویی. مجله روانشناسی معاصر، 7، 14-3.
رشید، س. (1395). عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی زنان متأهل بالای 35 سال در منطقه 2 تهران. کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه مشاوره، خانواده و تعلیم و تربیت اسلامی، تهران.
زارع چاهوکی، م. ع. (1389). روش­های تحلیل چندمتغیره در نرم افزار SPSS. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
شیرمردی، س. (1399). اثربخشی یک برنامه برگرفته از فراتحلیل در بهبود فضیلت­های زناشویی. پایان­نامه دکتری. دانشگاه شهید چمران اهواز.
فتحی اقدم، ق.، احدی، ح.، جمهری، ف.، و فرخی، ن. ع. (1390). مقایسه اثربخشی آموزش مهارت­های ارتباطی در تعارضات زناشویی و کیفیت زندگی دانشجویان زن. مجله علوم رفتاری، 3، 119-101.
قزلسفلو، م.، جزایری، ر.، بهرامی، ف.، و محمودی، ر. (1395). شناسایی عوامل مؤثر بر تعهد زناشویی از نظر زوج­های ایرانی (یک مطالعه کیفی). پژوهش­های مشاوره، 16، 28-5.
کیانی، م.، زارعیان، ح.، مومنی، س.، و اسمعیلی، م. (1399). تدوین مدل اندازه­گیری فضیلت سازمانی به‌عنوان یک مؤلفه اخلاقی. اخلاق در علوم و فناوری، ۱۵، 150-143.
مشتاقی، س. (1397). فراتحلیل اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر رضایت زناشویی زوجین (ایران: 2017-2010). مجله دستاوردهای روانشناختی، 4، 128-111.
موسوی، س. ف.، و دهشیری، غ. (1398). فضیلت در رابطه زناشویی: ساخت و اعتباریابی مقیاس فضیلت­های زناشویی. فصلنامه علمی پژوهشی علوم روانشناختی، ۱۸، 100-89.
هومن، ح. ع. (۱۳۸۴). کتاب مدل‌یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل. تهران: انتشارات سمت.
 
Dixon, D. C. (2013). Christian spirituality and marital health: A phenomenological study of long-term marriages. A doctoral dissertation in counseling. Liberty University
Fawcett, B. E., Fawcett, D., Hawkins, J. A., & Yorgason, B. J. (2013). Measuring virtues in marital programs and marital therapy. Journal of Contemprary Family Therapy, 35, 516-529
Fawcett, E. B., Fawcett, D., Hawkins, A. J., & Yorgason, J. B. (2013). Measuring virtues in marital education programs and marital therapy. Contemp fam ther, 35, 516-529
Fowers B. J. (2005). Virtue and Psychology: Pursuing Excellence in Ordinary Practices. Washington, DC: APA Press
Fowers, B. J. (2001). Beyond the myth of marital happiness. San Francisco, CA: Jossey-Bass Inc
Fowers, B. J., Carroll, J. S., Leonhardt, N. D, Cokelet, B. (2021). The Emerging Science of Virtue. Perspect Psychol Sci, 16, 118-147
Hawkins, A. J., Fowers, B. J., Carroll, J. S., & Yang, C. (2007). Conceptualizing and measuring marital virtues. In S. L. Hofferth & L. M. Casper (Eds.), Handbook of measurement issues in family research. 67-83. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates
Khojasteh Mehr, r., Kavand, m., & Soudani, m. (2017). The interaction between sacrificing behaviors and equity perception: how does it contribute to marital intimacy? international journal of Psychology (IPA), 11, 175-195
Kline, R. B. (2011). Principles and Practice of Structural Equation Modeling. 3rd ed. New York: The Guilford Press
Schwartz, Sh. H., & Boehnke, K. (2004). Evaluating the structure of human values with confirmatory factor analysis. Journal of Research in Personality, 38, 230-255
Schwoeri, L. D. (2003). Textbook of family and couples therapy: Clinical applications. Washington: American Psychiatric Publishing, Inc
Seligman, M. E. P., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive Psychology: An Introduction. American Psychologist, 55, 5-14
Taylor, C. (1989). Sources of the Self. Cambridge. MA: Harvard University Press
Vazhappilly, J. J., & Reyes, M. E. (2017). Efficacy of Emotion-Focused Couples Communication Program for enhancing couples’ communication and marital satisfaction among distressed partners (Indian couples). Journal of Contemporary Psychotherapy. 48, 79-88
Veldorale-Brogan, A., Bradford, K., & Vail, A. (2010). Marital virtues and their relationship to individual functioning, communication, and relationship adjustment. Journal of Marital and Family Therapy, 5, 281-293.
Zare Shahabadi, A., & Montazeri, M. (2019). A survey of factors related to marital satisfaction among married women in Taft city, Iran. SBRH, 3, 309-321.