نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران
روابط ساختاری مشارکت پدران و استرس والدگری مادران کودکان اوتیستیک با میانجیگری عملکرد خانواده، حمایت اجتماعی و تاب‌آوری

مرضیه کریمی؛ صادق نصری؛ فاطمه قائمی

دوره 10، شماره 2 ، دی 1402، ، صفحه 46-66

https://doi.org/10.22034/ijfp.2024.2016472.1283

چکیده
  باتوجه‌به ویژگی‌های خاص اختلال طیف اوتیسم، والدین و به‌ویژه مادران تحت‌فشارهای تربیتی بسیاری قرار دارند و  شناسایی عواملی که به کاهش این فشار کمک کند، حائز اهمیت است. هدف مطالعه حاضر   تعیین روابط ساختاری مشارکت پدران و استرس والدگری مادران با نقش واسطه‌ای عملکرد خانواده، تاب‌آوری و حمایت اجتماعی در مادران کودکان اوتیستیک ...  بیشتر

مقایسه درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش و رفتاردرمانی دیالتیکی بر تاب‌آوری و ابراز وجود در زنان آزاردیده از خشونت‌های خانگی

زهرا طاهریان؛ افسانه دهقان؛ ملیحه مهدیخانی

دوره 9، شماره 1 ، تیر 1401، ، صفحه 131-142

https://doi.org/10.22034/ijfp.2023.536733.0

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و رفتاردرمانی دیالکتیکی بر تاب‌آوری و ابراز وجود در زنان آزاردیده از خشونت‌های خانگی انجام شد. روش پژوهش آزمایشی و طرح تحقیق نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون چندگروهی بود. جامعه آماری کلیه زنان آزاردیده خشونت خانگی در شهرستان ساری مراجعه‌کننده به اورژانس اجتماعی ...  بیشتر

پیش‌بینی خشونت خانگی علیه زنان در دوران قرنطینه کرونا ویروس براساس انعطاف‌پذیری شناختی: نقش واسطه‌ای تاب‌آوری

ژاله کوه بومی؛ محمد قمری؛ سیمین حسینیان

دوره 7، شماره 2 ، دی 1399، ، صفحه 33-46

https://doi.org/10.22034/ijfp.2021.245578

چکیده
  شرایط ناشی از کرونا ویروس باعث بروز استرس در افراد شده و آسیب‌های زیادی به آنان وارد ساخته است. شرایط آسیب‌زایی همچون استرس پس از سانحه که ممکن است باعث روابط ناکارآمد و حتی خشونت میان همسران شود.  پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی خشونت خانگی علیه زنان در دوران قرنطینه کرونا ویروس براساس انعطاف‌پذیری شناختی با نقش واسطه‌ای تاب‌آوری ...  بیشتر

اثربخشی رویکرد تلفیقی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و رفتاردرمانی دیالکتیکی (DBT) بر تاب‌آوری و بهزیستی روان‌شناختی زوج‌های مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره

احمد عرب زاده؛ منصور سودانی؛ مسعود شهبازی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 39-54

https://doi.org/10.52547/ijfp.7.1.39

چکیده
  میزان پایین تاب‌آوری و بهزیستی روانی از عوامل مخرب زندگی زناشویی است و آثار زیانباری بر سلامت فیزیکی و هیجانی زوج‌ها دارد. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی رویکرد تلفیقی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و رفتاردرمانی دیالکتیکی (DBT) بر تاب‌آوری و بهزیستی روان‌شناختی زوج‌های ناسازگار بود. بدین منظور از بین زوج‌هایی که سال 1398 به مراکز مشاوره ...  بیشتر

اثربخشی الگوی گشتاوری السون بر تاب‌آوری و تعارضات زناشویی زوجین

نازک حسینی حاجی بکنده؛ شکوه نوابی نژاد؛ علیرضا کیامنش

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1395، ، صفحه 47-58

چکیده
  چکیده: در بسیاری از زوجین احساسات مثبت اولیه در گذر زمان کاهش می‌یابد و تعارضات شدید جایگزین آن می‌شود. استفاده از سبک‌های مخرب حل تعارض صرفا باعث دوری بیشتر زوج‌ها می‌شود و توانایی زوج‌ها در کاربرد مهارت‌های حل مساله می‌تواند عاملی برای بهبود روابط زوجین باشد. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی مدل گشتاوری السون بر تاب‌آوری و تعارضات ...  بیشتر

نقش واسطه‌ای هوش هیجانی در رابطه علّی ابعاد فراهیجانی والدین و تاب‌آوری فرزندان

راضیه شیخ الاسلامی؛ سمیه حسن نیا

دوره 2، شماره 1 ، آبان 1394، ، صفحه 71-82

چکیده
  خانواده پایه­گذار مهم بخشی از سرنوشت انسان است و در تعیین سبک زندگی آینده، سلامت هیجانی و روانی و عملکرد فرد نقش بزرگی دارد. عواملی چون شخصیت والدین، سلامت روانی و جسمانی آنها، شیوه­های تربیتی اعمال شده در داخل خانواده، فرزندان را تحت تاثیر قرار    می­دهد. پژوهش حاضر، با هدف بررسی نقش واسطه­ای هوش هیجانی در رابطه بین ...  بیشتر