نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران
بررسی ویژگی های روانسنجی دو فرم بلند و کوتاه مقیاس تعارض کار-خانواده

سید اسماعیل هاشمی؛ سید محمد جواد موسوی نیا؛ آتوسا قاسمی نژاددهکردی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 16-33

https://doi.org/10.22034/ijfp.2021.247378

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی­های روانسنجی مقیاس 18 ماده­ای تعارض کار-خانواده ساخته­ی (Carlson et al., 2000) به عنوان یک مقیاس چندبعدی تعارض کار-خانواده و مقیاس 6 ماده‌ای تعارض کار-خانواده ساخته (Matthews et al., 2010) ، به عنوان مقیاسی کوتاه با تعداد ماده­های کم انجام شد. بدین منظور 350 نفر از کارکنان شرکت حفاری شمال شعبه اهواز در پژوهش شرکت کردند ...  بیشتر

آزمون مدلی برای تبیین شادکامی بر اساس سازگاری زناشویی و رضایت از زندگی: نقش واسطه‌ای بخشش

زهرا کرمانی مامازندی؛ افضل اکبری بلوطبنگان؛ محمدعلی محمدی‌فر

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 29-42

https://doi.org/10.29252/ijfp.6.2.29

چکیده
  شادکامی یکی از مهم‌ترین عواملی است که موجب استحکام و پایداری رابطه زناشویی می‌شود. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌ای بخشش در رابطه بین سازگاری زناشویی، رضایت از زندگی و شادکامی بود. طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه پژوهش حاضر 300 دانشجوی متأهل (170 زن و 130 مرد) دانشگاه آزاد واحد پیشوا بودند. از شرکت‌کنندگان پژوهش درخواست ...  بیشتر