نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران
بررسی عوامل مرتبط با رضایت زناشویی در جامعه ایرانی: یک مطالعه فراترکیب

سید محمد عبادی راد؛ کیانوش زهراکار؛ فرشاد محسن زاده

دوره 10، شماره 1 ، مرداد 1402، ، صفحه 1-17

https://doi.org/10.22034/ijfp.2023.1989983.1205

چکیده
  نقش پررنگ رضایت زناشویی در سلامت فرد، خانواده و جامعه باعث شده است که توجه بسیاری از پژوهشگران در چند دهه اخیر به این حوزه جلب شود، به شکلی که پژوهش‌های بی‌شماری را در این زمینه موجب شده است. پژوهش حاضر باهدف بررسی عوامل مرتبط با رضایت زناشویی در جامعه ایرانی انجام شد. این پژوهش بر اساس هدف، توسعه‌ای و بر اساس ماهیت داده‌ها کیفی از ...  بیشتر

رضایت زناشویی و عزت نفس: نقش میانجی‌ ناگویی هیجانی و مهارت های ارتباطی

عاطفه تقی زاده چیمه؛ سمیه رباط میلی

دوره 10، شماره 1 ، مرداد 1402، ، صفحه 128-145

https://doi.org/10.22034/ijfp.2024.2007792.1249

چکیده
  ازدواج به‌عنوان مبدا تشکیل خانواده، پرورش‌دهنده شخصیت آدمی است و به‌عنوان یک گروه کوچک طبیعی پیوسته موردتوجه بوده است. از میان تمام روابط مهم در زندگی، رابطة زناشویی از پراهمیت‌ترین روابط برای بهزیستی انسان‌هاست. یک رابطة زناشویی مطلوب یک رابطة صمیمی و قابل‌اعتماد است که احساس عمیقی از ارتباط و تعلق را ایجاد می‌کند. پژوهش حاضر ...  بیشتر

بررسی نقش تعدیلی انعطاف‌پذیری شغلی ادراک شده و حمایت همسر در رابطه بین نوبتکاری و رضایت زناشویی

هاجر براتی؛ رضوان جان نثاری

دوره 9، شماره 2 ، بهمن 1401، ، صفحه 40-53

https://doi.org/10.22034/ijfp.2023.557044.1128

چکیده
  نوبت­کاری در مشاغل مختلف به‌ویژه مشاغل بهداشتی- درمانی با پیامدهای منفی مختلفی چون کاهش رضایت زناشویی همراه است. بااین‌وجود برخی از جنبه‌ها مثل شغل انعطاف‌پذیر و حمایت همسر وجود دارند که از این کاهش ممانعت به عمل می‌آورند. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعدیلی انعطاف‌پذیری شغلی ادراک‌شده و حمایت همسر در رابطه بین ...  بیشتر

الگوی پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس سیستم های فعال سازی/ بازداری رفتاری: بررسی نقش میانجیگر ذهنی سازی

حسنی اکبری؛ رضا قربان جهرمی؛ محمدعلی بشارت؛ روح الله شهابی

دوره 9، شماره 2 ، بهمن 1401، ، صفحه 99-114

https://doi.org/10.22034/ijfp.2023.560252.1147

چکیده
  رضایت زناشویی پایدارترین پیش‌بینی کننده ثبات در زندگی است و یکی از مولفه‌های موثر بر آن، نوع سیستم فعال‌سازی و بازداری‌رفتاری است. تفاوت-های فردی در این‌سیستم، در نحوه واکنش زوجین به مشکلات بین‌فردی موثر است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سیستم‌های فعال‌سازی/ بازداری رفتاری و رضایت زناشویی با میانجی‌گری ذهنی‌سازی انجام ...  بیشتر

اثر بخشی زوج درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی برسبک های حل تعارض، رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زوجین دارای سابقه پیمان شکنی

عبدالعباس ظهیری؛ سودابه بساک نژاد؛ ذبیح الله عباس پور

دوره 7، شماره 2 ، دی 1399، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22034/ijfp.2021.245573

چکیده
  پیمان شکنی زناشویی یک رابطه عاشقانه یا درگیری عاطفی است که منجر به نقص تعهد رابطه زناشویی و شکل گیری درجاتی از صمیمیت عاطفی و فزیکی با فردی خارج از این رابطه می شود. هدف پژوهش حاضر اثر بخشی زوج درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی برسبک های حل تعارض،  رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زوجین دارای سابقه پیمان شکنی بود.بدین منظور از بین زوج ...  بیشتر

اثربخشی هیپنوتیزم درمانی شناختی بر تصویر بدنی و رضایت زناشویی زنان

کبری جانبازفریدونی؛ سعیده بزازیان؛ مهدی پور اصغر؛ جعفر پویامنش

دوره 7، شماره 2 ، دی 1399، ، صفحه 17-32

https://doi.org/10.22034/ijfp.2021.245576

چکیده
  تصویر ذهنی از بدن و رضایت زناشویی یکی از مهم ترین مسائل روانشناختی زنان است. نگرش منفی یا مثبت زنان نسبت به تصویر ذهنی از بدن خود بر روابط زناشویی آنان تاثیر دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی هیپنوتیزم درمانی شناختی بر تصویر بدنی و رضایت زناشویی زنان بود. روش: طرح پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون ـ پس آزمون- پیگیری با گروه کنترل ...  بیشتر

بررسی نقش واسطه‌ای تعارض کار- خانواده در رابطه بین ویژگی شخصیتی کنش‌ور و رضایت زناشویی

هاجر براتی؛ آرزو باقری کیان

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 15-28

https://doi.org/10.29252/ijfp.6.2.15

چکیده
  رضایت زناشویی نقش مهمی در تداوم زندگی زوج‌ها دارد و مشخص شده است که این سازه با ویژگی‌های شغلی و شخصیتی زوج‌ها رابطه دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌ای تعارض کار- خانواده در رابطه بین ویژگی شخصیتی کنش‌ور و رضایت زناشویی بود. نمونه پژوهش142 نفر از زنان و مردان متأهل شاغل در یک سازمان در اصفهان بودند و به سنجه‌های پژوهش شامل مقیاس ...  بیشتر

اثربخشی برنامه معنادرمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی- ایرانی بر رضایت زناشویی والدین کودکان استثنایی

ندا فراهینی؛ غلامعلی افروز؛ باقر غباری بناب؛ علی اکبر ارجمند‌نیا

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 15-26

https://doi.org/10.29252/ijfp.6.1.15

چکیده
  پژوهش‌های متعدد نشان داده است که وجود فرزند استثنایی منجربه کاهش رضایت زناشویی والدین می‌شود. در این پژوهش، با هدف افزایش رضایت زناشویی در والدین کودکان استثنایی، اثربخشی برنامه معنادرمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی- ایرانی مورد ارزیابی قرار گرفت. روش این پژوهش شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌‏آزمون و پیگیری با گروه کنترل است. ...  بیشتر

نقش تعدیل‌کننده عواطف مثبت و منفی در رابطه بین دانش و نگرش جنسی با رضایت زناشویی

محمد علی بشارت؛ طیبه میرزایی؛ مسعود غلامعلی لواسانی؛ مرتضی نقی‌پور

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 3-18

چکیده
  چکیده: رضایت زناشویی از عواملی است که موجب رضایت و خشنودی در زندگی می‌شود. شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر رضایت زناشویی، برای کمک به حفظ ازدواج بسیار لازم و کمک‌کننده است. مطالعات نشان می‌دهند که دانش و نگرش جنسی و عواطف مثبت و منفی می‌توانند به شکل‌های مختلف رضایت زناشویی را تحت تاثیر قرار دهند. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل‌کننده ...  بیشتر

اثربخشی برنامه روان‌شناختی خانواده‌محور مبتنی بر الگوی اسلامی ‌ایرانی بر رضایت زناشویی

فریبا روایی؛ غلامعلی افروز؛ سیمین حسینیان؛ محمد خدایاری‌فرد؛ ولی‌الله فرزاد

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1395، ، صفحه 17-30

چکیده
  چکیده: اندیشه تشکیل خانواده، نیل به آرامش روان و امنیت درون و تجربه خوشبختی حقیقی است و رضایت زناشویی یک گام مهم در نیل به این آرامش است. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی برنامه آموزشی خانواده‌محور بر پایه الگوی اسلامی ایرانی بر رضایت زناشویی بود. طرح پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. تعداد ...  بیشتر

اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر رضایت زناشویی و امیدواری زوجین

ناصر یوسفی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1395، ، صفحه 59-70

چکیده
  چکیده: مهارت‌های زندگی از مولفه‌های مهم در روابط زناشویی و امید به زندگی محسوب می‌شود. امروزه مهارت‌های زندگی به‌عنوان یکی از کاربردی‌ترین آموزش‌ها برای کاهش تعارض زناشویی و پیشگیری از وقوع طلاق در نظر گرفته می‌شود. هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر رضایت زناشویی و امیدواری بود. طرح پژوهش حاضر از نوع آزمایشی ...  بیشتر

اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی و تعاملات عاطفی با رویکرد ارزش‌های دینی بر رضایت زناشویی

بهناز سادات جوادی؛ غلامعلی افروز؛ سیمین حسینیان؛ مسعود آذربایجانی؛ مسعود غلامعلی لواسانی

دوره 2، شماره 2 ، آبان 1394، ، صفحه 3-14

چکیده
  رضایت زناشویی انطباق بین وضعیت موجود فرد در روابط زناشویی با وضعیت مورد انتظار او است. هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارت­های ارتباطی و تعاملات عاطفی با رویکرد آموزه­های دینی جهت افزایش رضایت زناشویی بود. طرح پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. تعداد 20 زوج در این پژوهش شرکت ...  بیشتر

نقش تعدیل‌کننده ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی در رابطه بین سبک‌های فرزندپروری والدین و رضایت زناشویی فرزندان

محمدعلی بشارت؛ سیده نعیمه هوشمند؛ سید محمدرضا رضازاده؛ مسعود غلامعلی لواسانی

دوره 2، شماره 1 ، آبان 1394، ، صفحه 15-28

چکیده
  یکی از پیامدهای بلندمدت سبک­های فرزندپرروی والدین برای فرزندان، تاثیر بر رضایت زناشویی آنها است. ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی فرزندان نیز هم­زمان، با سبک­های فرزندپروری والدین و با رضایت زناشویی آنها رابطه دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل کننده ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی در رابطه بین سبک­های فرزندپروری والدین ...  بیشتر

نقش واسطه‌ای روانسازه‌های ناسازگار اولیه در رابطه بین سبک‌های دلبستگی و رضایت زناشویی

زینب افشاری؛ فرشته موتابی؛ لیلی پناغی

دوره 2، شماره 1 ، آبان 1394، ، صفحه 59-70

چکیده
  یکی از عوامل مهم موثر بر رضایت زناشویی، تجارب اولیه­ فرد با والدین در دوران کودکی است. این تجارب در شکل­گیری دلبستگی و روانسازه­های ناسازگار اولیه تاثیر به­سزایی دارند. در این پژوهش نقش واسطه­ای روانسازه‌های ناسازگار اولیه در رابطه بین سبک­های دلبستگی و رضایت زناشویی مورد مطالعه قرار گرفت. به­این منظور 333 نفر (194 زن، 139 ...  بیشتر