نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران
تبیین تجرد نابه‌هنگام مردان تحصیل‌کرده در بوشهر: یک مطالعه کیفی

حبیب جوکار؛ زهرا یوسفی؛ هاجر ترکان

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 133-146

https://doi.org/10.52547/ijfp.7.1.133

چکیده
   یکی از مشکلات قابل‌توجه در بین جوانان ایرانی چه پسر و چه دختر تأخیر در ازدواج است که به‌نوبه خود منشأ آسیب­های اجتماعی بسیاری است و باعث نگرانی خانواده­ها و متولیان امور جوانان شده است. ازاین‌رو شناسایی ریشه­های این مشکل به‌طور عمیق می­تواند راهگشا باشد. بنابراین هدف این مطالعه شناسایی مؤلفه­های موثر بر ازدواج­های ...  بیشتر