نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران
پیش‌بینی اضلاع مدل سه‌گانه خانواده با استفاده از طرحواره‌های ناسازگار اولیه همسران

معصومه یوسفی؛ مونا چراغی؛ لیلی پناغی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 19-38

https://doi.org/10.52547/ijfp.7.1.19

چکیده
  خانواده در جوامع مختلف از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. مدل سه­گانه خانواده، یک مدل جامع خانواده متناسب با فرهنگ ایران است که از طریق مولفه­های مابودن، مرزهای منعطف و پیوستن به ایجاد انسجام در خانواده کمک می­کند. این پژوهش با هدف پیش­بینی اضلاع مدل سه­گانه خانواده  براساس طرحواره­های ناسازگار اولیه همسران انجام شد. پژوهش ...  بیشتر