نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران
حساسیت به قربانی شدن، سوگیری اسناد خصمانه و نشخوار ذهنی خشم به‌عنوان پیش بین وضعیت زناشویی

فرشته پورمحسنی کلوری؛ هانیه رنجبر

دوره 8، شماره 2 ، بهمن 1400، ، صفحه 73-85

https://doi.org/10.52547/ijfp.2022.536891.0

چکیده
  وضعیت زناشویی، ارزیابی کلی از کیفیت رابطه زناشویی به معنای  رابطه عاشقانه (رضایتمندی) یا غیرعاشقانه (عدم رضایتمندی) کنونی فرد است و پرخاشگری زوجین نسبت به همدیگر یکی از رفتارهای منفی است که در نارضایتی زناشویی نقش دارد. ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، مطالعه حساسیت به قربانی شدن، سوگیری اسناد خصمانه و نشخوار ذهنی خشم در پیش بینی وضعیت زناشویی ...  بیشتر

نقش ابعاد تاریک شخصیت، تمایزیافتگی و نقش‌های جنسیتی در پیش‌بینی دلزدگی زناشویی

فرشته پورمحسنی کلوری؛ نگار ظهری؛ اکبر عطادخت؛ مهری مولائی

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 43-56

https://doi.org/10.29252/ijfp.6.2.43

چکیده
  دلزدگی زناشویی یکی از مهم‌ترین معضلات خانواده‌ها در دهه‌های اخیر است و عوامل متعددی در شکل‌گیری آن سهم دارند. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ابعاد تاریک شخصیت، تمایزیافتگی و نقش‌های جنسیتی در پیش‌بینی دلزدگی زناشویی زوجین بود. روش پژوهش حاضر توصیفی همبستگی بود. تعداد 210 نفر (126 مرد و 84 زن متاهل) انتخاب شدند و پرسشنامه سه‌گاانه تاریک شخصیت ...  بیشتر