نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران
پیش بینی اضطراب بیماری کرونا بر اساس تنظیم شناختی هیجان: نقش واسطه ای عملکرد خانواده

سعیده بزازیان

دوره 9، شماره 2 ، بهمن 1401، ، صفحه 14-27

https://doi.org/10.22034/ijfp.2023.549546.1091

چکیده
  پاندمی کووید 19، جهان را با مشکلات مختلفی در ابعاد سلامت جسمی، روانشناختی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مواجه ساخته و اثرات منفی بر سلامت روانشناختی جوامع دارد. لذا بررسی عوامل موثر بر ابعاد روانشناختی آن می تواند به کاهش اضطراب ناشی از همه گیری کمک کند. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی اضطراب بیماری کرونا بر اساس تنظیم شناختی هیجان با نقش واسطه ...  بیشتر

اثربخشی هیپنوتیزم درمانی شناختی بر تصویر بدنی و رضایت زناشویی زنان

کبری جانبازفریدونی؛ سعیده بزازیان؛ مهدی پور اصغر؛ جعفر پویامنش

دوره 7، شماره 2 ، دی 1399، ، صفحه 17-32

https://doi.org/10.22034/ijfp.2021.245576

چکیده
  تصویر ذهنی از بدن و رضایت زناشویی یکی از مهم ترین مسائل روانشناختی زنان است. نگرش منفی یا مثبت زنان نسبت به تصویر ذهنی از بدن خود بر روابط زناشویی آنان تاثیر دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی هیپنوتیزم درمانی شناختی بر تصویر بدنی و رضایت زناشویی زنان بود. روش: طرح پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون ـ پس آزمون- پیگیری با گروه کنترل ...  بیشتر

پیش‌بینی طلاق عاطفی بر اساس نیازهای بنیادین روانشناختی، انتظارات زناشویی و عملکرد خانواده

ذبیح‌اله خان محمدی؛ سعیده بزازیان؛ مجتبی امیری مجد؛ محمد قمری

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 17-30

https://doi.org/10.22034/ijfp.2018.245536

چکیده
  طلاق عاطفی به‌عنوان یکی از متغیرهای مؤثر در روابط فرازناشویی و طلاق قانونی تحت تأثیر عوامل مختلفی ازجمله نیازهای بنیادین روانشناختی، انتظارات زناشویی و عملکرد خانواده قرار دارد. پژوهش حاضر با هدف ارایه مدلی برای پیش‌بینی طلاق عاطفی بر اساس نیازهای بنیادین روانشناختی، انتظارات زناشویی و عملکرد خانواده انجام شد. بدین منظور از بین ...  بیشتر

نقش بازدارنده باورهای مذهبی و پیوند با خانواده در گرایش به مصرف سیگار، مواد مخدر و مشروبات الکلی

سعیده بزازیان؛ یدالله رجائی؛ لیلا افسری

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 19-28

چکیده
  گرایش به مواد مخدر یکی از معضلات جامعه امروزی به خصوص در نسل جوان است. عوامل خطر ساز و بازدارنده فردی، خانوادگی و اجتماعی درگرایش به مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی موثرند. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش بازدارنده باورهای مذهبی و پیوند با خانواده در گرایش دانشجویان به مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی بود. در راستای این هدف کلی، نمونه ای متشکل ...  بیشتر